Økonomi

FINANSIELLE RESULTATER

08-03-2022

Helårsindtjening 2021

Vellykket turnaround. Med kurs mod at blive en fuldgyldig Pure Player inden for elektrificering.

  • Stærk eksekvering i 2021 på tværs af alle virksomheder driver fremragende resultater for EBITDA, Free Cash Flow og ROCE
  • Justeret backlog af høj kvalitet på 2,2 milliarder euro for Subsea High Voltage afspejler unik risiko-belønnings-model
  • I henhold til en ny strategisk plan blev der iværksat investeringer i en udvidelse af Halden-anlæggets kapacitet
  • Opsving i nettoindkomsten på 164 millioner euro understøttet af prisstigning på kobber
  • Foreslået udbytte på 1,2 euro pr. aktie, en stigning fra 0,7 euro i 2020
  • Vi lever op til vores ESG-forpligtelser, og stiller skarpt på dem med udnævnelsen af Marc Grynberg som “Climate Director”
  • Vellykket turnaround her, hvor Nexans lukker det første kapitel af "New Nexans"-transformationen og holder kursen mod elektrificering, mens gruppen starter på det andet kapitel, “Winds of Change”

 

Standard[1]-salget steg med +8,3 % organisk vækst[2] fra år til år til 6.054 millioner euro i 2021, med et sundt fjerde kvartal op +8,5 %, understøttet af stærk efterspørgsel, positiv mix-/prisstyring og prisstigninger på grund af stigende efterspørgsel inden for High Voltage & Projects ved årets udgang i overensstemmelse med projektets fase

Nuværende salg på 7.374 millioner euro i 2021, en stigning på +26 % ift. 2020 set i lyset af inflationen af kobberprisen

EBITDA på 463 mio. euro og EBITDA-margin på 7,6%, en stigning på +157 bps i forhold til 2020, takket være selektiv vækst, effektiv håndtering af råvareforsyning og omkostningsinflation, strukturel kompleksitet og omkostningsreduktioner drevet af transformationsplanen “New Nexans”

Outperformance i ROCE[3] ved 16,4% ultimo december 2021 på trods af strategisk capex

Fremragende frie pengestrømme[4] på 179 millioner euro, der overstiger forventningerne og afspejler koncernens SHIFT-transformation, strenge styring af driftskapitalen og cash-genereringsmindset

Solid statusopgørelse med en ny rekordlav nettogæld på 74 millioner euro, hvilket indebærer en gearingsgrad på 0,2x EBITDA og understøtter Nexans strategiske ambitioner for årene 2022-2024

Justeret backlog af høj for Subsea High Voltage på 2.200 millioner euro[5], der afspejler den unikke risiko-belønnings-model, solid track record og fremragende aktiver, som giver koncernen den bedste placering på projekter som Empire Winds, Thyrrhenian Links, Moray West og South Fork

State-of-the-art fartøj Nexans Aurora og anlæg i Charleston i USA med strategiske High Voltage & Projects capex fuldt operationelt i 4. kvartal i 2021

Retningslinjer for 2022 annonceret: EBITDA til 500-540 millioner euro og normaliserede frie pengestrømme 150 til 200 millioner euro

 

 

“ Indtjeningen for 2021 illustrerer vores perfekte tilpasning til vores 10-års plan, "New Nexans", som blev præsenteret i november 2018, og hvis første kapitel vi har lukket. Vi er nu klar til det andet kapitel, der skal gøre virksomheden til en fuldgyldig Pure Player inden for elektrificering. Vi er sikre, og vi er beslutsomme. Vores strategi for årene 2022-2024, "Winds of Change", er veldefineret og vores køreplan perfekt fastlagt. Vi vil forfølge vores ambitioner og lancere vores handlingsplan skridt for skridt, lige så strengt og succesfuldt, som vi har gjort det i de sidste tre år. Nexans står på solid grund, vi vil udnytte det momentum, der følger med energiovergangen og frigøre virksomhedens fulde potentiale. ”

Christopher Guérin

Nexans' administrerende direktør

Fodnoter

[1] For at neutralisere virkningen af udsving i priserne for ikke-jernholdige metaller og dermed måle den underliggende salgstendens beregner Nexans også sit salg ved hjælp af standardpriser for kobber (standardpris på 5.000 EUR/t) og aluminium (standardpris på 1.200 EUR/t).

[2] Salgstallet for 2020, der anvendes til like-for-like-sammenligninger, svarer til salget til standardpriser for ikke-jernholdige metaller, korrigeret for valutakursernes virkninger og ændringer i konsolideringsomfanget. Valutakurser og ændringer i konsolideringsomfanget påvirkede salget til standardpriser for ikke-jernholdige metaller med henholdsvis 38 mio. euro og -158 mio. euro.

[3] 12 måneders driftsmargin anvendt for kapitalt ved periodens udgang, eksklusive kartel- og monopolbestemmelse.

[4] Eksklusive M&A og egenkapitaltransaktioner.

[5] Justeret undersøisk efterslæb, herunder sikrede kontrakter, der endnu ikke er blevet håndhævet.

Din kontakt

Gabriella Myrén

Center of Expertise Communications Manager

Kontakt os

Emner, du ønsker mere information om

Obligatoriske felter*

Kontrollér adressen ien.

En e-mailadresse må kun indeholde et @

Beskyttelse af persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet og bruges i markedsføring eller til kommercielle formål.

Tak!

Tak , fordi du kontakter os. Du hører snart fra os

Fejl

Der opstod en fejl igen

Luk