Whistleblowing: Advarselssystem vedrørende etiske forhold

Hvilke forhold skal du være opmærksom på?

Når du har mistanke om overtrædelse i sager om:

 • Korruption,
 • Konkurrencebegrænsende praksis,
 • Interessekollisioner,
 • Finansielle, bankrelaterede og regnskabsmæssige uregelmæssigheder,
 • Svigagtige forhold,
 • Menneskerettigheder / børnearbejde,
 • Chikane og diskrimination,
 • Sundhed, sikkerhed og hygiejne på arbejdspladsen,
 • Manglende respekt for miljøet eller enhver anden overtrædelse af virksomhedens pligt til årvågenhed,
 • Medarbejdernes ret til at danne eller tilslutte sig fagforeninger efter eget valg og til at deltage i kollektive forhandlinger,
 • Fortrolighed / immaterielle rettigheder.

Hvem kan foretage indberetninger?

 • Hvem som helst: alle medarbejdere, kunder, leverandører eller tredjeparter.

Hændelser og mistanker kan indberettes, uanset om du har førstehåndskendskab til situationen eller er blevet gjort opmærksom på den.

Hvordan foretager man indberetning?

Ved at bruge onlineværktøjet, der findes på nexans.speakup.report

Koncernens etik-ansvarlige vil behandle alle hændelsesrapporter med den højeste grad af omhu og vil garantere fortroligheden af den person, der laver hændelsesrapporten, samt alle personlige data indsamlet, kommunikeret og opbevaret i denne sammenhæng.

Advarslen kan indsendes anonymt, i så fald bedes du venligst sørge for at give tilstrækkelige oplysninger til at muliggøre en effektiv undersøgelse.

Som et alternativ kan medarbejderne også indberette til deres hierarki eller til HR-afdelingen.

Whistleblowerne vil være beskyttet mod enhver form for gengældelsesaktioner.

Kontakt os

Emner, du ønsker mere information om

Obligatoriske felter*

Kontrollér adressen ien.

En e-mailadresse må kun indeholde et @

Beskyttelse af persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet og bruges i markedsføring eller til kommercielle formål.

Tak!

Tak , fordi du kontakter os. Du hører snart fra os

Fejl

Der opstod en fejl igen

Luk