Bæredygtige relationer

Forholdsregler til gavn for alle

Gode forretningsforbindelser er baseret på respekt for hinandens brancher, udfordringer og forhold. Mavefornemmelse er ofte et vigtigt instrument i processen med at opbygge relationer, men uden rammer og adfærdskodeks, som vi i fællesskab er enige om, ville vi ikke være i stand til at opbygge så bæredygtige og langvarige forretningsforbindelser, som vi ønsker.
 

 • Etik- og adfærdskodeks
  Nexans kodeks for etik og adfærd har til formål at hjælpe folk, der arbejder på vegne af koncernen, med at handle upåklageligt i deres daglige arbejde. Kodekset er en del af koncernens Corporate Social Responsibility program etableret af Nexans bestyrelse den 25. november 2008. Alle medarbejdere skal underskrive den hvert år.
   
 • Bæredygtigt indkøb
  Nexans-koncernen evaluerer udvalgte leverandører med hjælp fra Ecovadis, som analyserer og evaluerer vores leverandørers bæredygtighedsarbejde. Vurderingen er baseret på 21 kriterier på fire forskellige områder: miljø, fair arbejdsvilkår, forretningsetik og forsyningskæden.
   
 • Transport
  Vi ser en stigende efterspørgsel efter bæredygtig og mere miljøvenlig transport, såsom fossilfri transport. Dette er noget, som vi bliver nødt til at arbejde mere aktivt med lokalt og en udfordring, da vores transporter i dag håndteres centralt. I Sverige er vi medlemmer af Q3 – bæredygtige transporter.
   
 • Konfliktmineraler
  Konfliktmineraler refererer til fire grundstoffer - tin, tantal, wolfram og guld. De kaldes konfliktmineraler, fordi provenuet fra handelen med disse mineraler bruges til at finansiere væbnede konflikter i Den Demokratiske Republik Congo og de omkringliggende lande. Ofte bruges endda børnearbejdere til at udvinde mineralerne.
  Det tager vi hos Nexans på det kraftigste afstand fra, og det er vigtigt for os at sikre, at vi har kontrol over forsyningskæden.

Kontakt os

Emner, du ønsker mere information om

Obligatoriske felter*

Kontrollér adressen ien.

En e-mailadresse må kun indeholde et @

Beskyttelse af persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet og bruges i markedsføring eller til kommercielle formål.

Tak!

Tak , fordi du kontakter os. Du hører snart fra os

Fejl

Der opstod en fejl igen

Luk