Miljøstyring

Certificeringer, der leder os på rette spor

Nexans Sverige er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001, hvilket viser, at vores virksomhed opfylder konkrete og anerkendte miljøkrav. Disse miljøkrav indsamles og kommunikeres i vores miljøledelsessystem. Inden for Nexans Group har vi også en intern miljøstandard og certificering, EHP, Highly Protected Environment.

  • REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals
    I REACHs kandidatliste er der anført 200 særligt farlige stoffer. Ingen af de produkter, der fremstilles hos Nexans indeholder nogen af disse. Kandidatlisten ajourføres cirka to gange årligt, og der kan derefter tilføjes nye stoffer til listen. Lige siden 1980'erne har vi regelmæssigt arbejdet på at erstatte farlige stoffer i vores produkter, hvilket har gjort det muligt for os at udfase stoffer, der er opført på REACHs kandidatliste, allerede inden stofferne bliver anført der.
     
  • RoHS - Restriction of Hazardous Substances
    Alle kabler, der markedsføres af Nexans Sverige, opfylder kravene i RoHS-direktivet. RoHS formulerer begrænsningen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Kontakt os

Emner, du ønsker mere information om

Obligatoriske felter*

Kontrollér adressen ien.

En e-mailadresse må kun indeholde et @

Beskyttelse af persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet og bruges i markedsføring eller til kommercielle formål.

Tak!

Tak , fordi du kontakter os. Du hører snart fra os

Fejl

Der opstod en fejl igen

Luk