Bæredygtige bygninger

Byg til i morgen allerede i dag

Sustainable building

Bæredygtigheden i byggeriet er blevet et emne, der undersøges af alle interessenter i hele projektets værdikæde.

Ejendomsejere, ingeniørkonsulenter og arkitekter er konstant på udkig efter nye strategier til at levere bæredygtige bygninger og strukturer, der tiltrækker lejere og købere og samtidig maksimerer "grønne værdier", såsom øget aktivværdi og reduceret risiko ved afskrivninger.

Almindelige virksomheder og installatører efterspørger endvidere produkter og løsninger, der understøtter denne nye strategi. Samtidig ønsker beboerne bygninger, der fremmer samarbejde og innovation samt øger medarbejdernes produktivitet og trivsel. De skal også reducere driftsomkostningerne, energiforbruget og miljøpåvirkningen.

Hos Nexans tilbyder vi løsninger, der hjælper hver enkelt interessent gennem hele projektet med at nå det store mål: at BYGGE TIL I MORGEN allerede i dag.

I betragtning af byggebranchens aktuelle virkelighed – som alene tegner sig for 40 % af det globale energiforbrug – er aktører på alle niveauer på dette marked begyndt at bevæge sig i retning af bæredygtige bygninger.

En bæredygtig bygning er:

  • Komfortabel, sikker og et pålideligt sted at bo og arbejde.
  • Konstrueret til at opnå energieffektivitet og optimere energiforbruget i løbet af sin livscyklus.
  • Designet og bygget til at have lav miljøpåvirkning gennem hele livscyklussen, herunder CO2-fodaftryk.

Vores svar på disse forskellige udfordringer kombinerer flere produkter og specifikke tjenester til alle typer bygninger, hvad enten det drejer sig om beboelsesejendomme, offentlige bygninger og kontorbygninger eller industrianlæg.

Læs mere:

Green drum programme Nexans
Green drum programme Nexans

Energibesparende løsninger

Hvert produkt omkring os har en indvirkning på miljøet, fra udvinding af råmaterialer til genanvendelse eller endelig bortskaffelse. Vi tager højde for vores produkters livscyklus og arbejder med hele værdikæden, fra at købe de rigtige materialer til at give de rigtige oplysninger til dem, der designer grønne bygninger.

Med vores "a la carte-løsninger" tilbyder vi serviceydelser og support for at reducere kablernes miljøpåvirkning i hele deres livscyklus. – Svaret på miljøklassificering af bygninger: Grønne bygninger En af de bedste måder at nå målene for en bæredygtig bygning er at følge de certificeringssystemer for grønne bygninger, der findes rundt om i verden, såsom HQE® Green Star, Green Mark.

De 2 mest udbredte og brugte rundt om i verden er LEED (skabt i USA) og BREEAM (skabt i Storbritannien). Et produkt kan i sig selv ikke være ”LEED-” eller ”BREEAM”-certificeret, men det kan helt sikkert bidrage til de samlede målrettede resultater pr. kreditkategori, der kræves i referenceplanen.

Kontakt os for yderligere oplysninger om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få point. 

Håndtering af tromler og Green Drums Program (PEFC ™-certificeret) I 2010 blev Nexans verdens første kabelproducent, der opgraderede til tromler med PEFC-certificering. Nu har Nexans Green Drums-initiativet både PEFC- (for Europa) og FSC-certificeringer (for hele verden). PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) og FSC (Forest Stewardship Council) er organisationer, der er dedikeret til at fremme bæredygtig skovforvaltning gennem uafhængig tredjepartscertificering.

De arbejder i hele skovforsyningskæden for at fremme god praksis og sikre, at skovprodukter produceres efter de højeste økologiske, sociale og etiske standarder. På kundens anmodning hentes tomme tromler på stedet af en logistikleverandør, som vi har valgt. De returnerede tromler repareres og genbruges (eller i nogle tilfælde genanvendes materialet). – PEPecopassport®-miljødeklaration for produktet PEPecopassport® er produktets miljøidentitetskort, baseret på et standardiseret, pålideligt og anerkendt program. Det indeholder resultaterne af miljøkonsekvensvurderingen af det produkt, der opnås ved hjælp af livscyklusvurdering (LCA).

Denne metode måler produktets indvirkning på luft, vand, jord og naturressourcer i hele produktets livscyklus, fra udvinding af råmaterialer til levetidens ophør. PEPecopassport® overholder ISO 14025-standarden for type III-miljødeklaration. Alle PEPecopassport® registreres af PEPecopassport®-programmet. PEPecopassport® er i dag nyttige for offentlige og private entreprenører og designkonsulenter, der er involveret i bæredygtige bygninger, samt OEM-kunder, der er involveret i udviklingen af deres produkter og systemer til miljøvenligt design.

Genbrugstjenester

Vi er ikke kun kabeleksperter, men også genbrugseksperter. Vi har genbrugt udtjente kabler i over 35 år.

Vores skræddersyede genanvendelsesløsninger tilbyder: 

  • Den allernyeste slibeteknologi til kobber- og aluminiumskabler
  • Nøglefærdige logistikløsninger 
  • Ansvar og sporbarhed for alt arbejde
Health and safety solutions buildings
Health and safety solutions buildings

Sundheds- og sikkerhedsløsninger

Hovedårsagen til indendørs dødsulykker er røg og farlige udslip, der reducerer muligheden for flugt betydeligt og forøger skaderne på ejendommen ud over det afbrændte areal. Kablers bidrag er nøglen ved såvel aktiv som passiv beskyttelse. Elektriske kabler kan garantere energiforsyningen og overførslen af informationer. De kan hjælpe med at forlænge tiden til at undslippe ilden.

Vores halogenfrie produktsortiment er et alternativ til standardkabler for at få en optimeret situation i tilfælde af brand.

Det er en garanti for sikker evakuering af mennesker og hjælper til at lette redningsholdets arbejde takket være mindre røg og et begrænset udslip af farlige gasser.

Energieffektivitetsløsninger

Optimer din energieffektivitet vha. EcoCalculator hjælper dig med at optimere kabeldimensioneringen i henhold til energibesparelser og CO2-emissioner i brugstiden for kablerne efter installationen.

EcoCalculator er et onlineprogram, der bestemmer de mulige besparelser med et kabel, der har et større tværsnit. Dette værktøj giver kunderne mulighed for nemt at beregne de energibesparelser, de kan få fra deres elektriske installation. Besparelserne kan være meget interessante med et afkast på omkring et eller to år ved brug af et suverænt tværsnit.

Disse besparelser anslås ud fra de tre søjler i en bæredygtig udvikling:

Spar CO2 – miljø: Resultaterne præsenteres i form af besparelser i KWh og tilsvarende i CO2-fodaftryk. Spar energi – økonomi: Inkluderer prisen på alle kabler og prisen på elektricitet.

Tidspunktet for investeringsafkastet (ROI) beregnes. ROI er baseret på prisforskellen og de elektriske tab på forskellen mellem et standardtværsnit og et større tværsnit. Beskyt liv – sikkerhed:

En alternativ løsning med halogenfrit kabel leveres automatisk, når den er tilgængelig.

Kontakt os

Emner, du ønsker mere information om

Obligatoriske felter*

Kontrollér adressen ien.

En e-mailadresse må kun indeholde et @

Beskyttelse af persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet og bruges i markedsføring eller til kommercielle formål.

Tak!

Tak , fordi du kontakter os. Du hører snart fra os

Fejl

Der opstod en fejl igen

Luk