Alt hvad du behøver at vide om CPR

Hvad er CPR?

Her har vi samlet alt, hvad du har brug for at vide om de nye brandklassificeringskrav. Et EU-krav, der betyder sikrere kabler, tydeligere mærkning og ensartet brandklassificering.

Hvad er CPR?

I 2011 blev der offentliggjort en ny fælles EU-forordning om CE-mærkning af kabler fra og med 1. juli 2017. Den nye ordning gælder for testmetoder og brandklassificering for kabler, der anvendes i bygninger.

Hvordan berører det mig?

Grossist

Som grossist skal du vide, hvad standarden betyder, hvilke produkter den gælder, ligesom du skal sørge for, at de rigtige produkter er i butikken. Hvis du som grossist er den første til at lancere et kabel fra et ikke-europæisk land, betragtes du som producent og skal garantere, at standarden gælder for produktet.

Du er også ansvarlig for at oprette en DoP, og at produktet er CE-mærket.

Installatør

Alle installatører skal kende til ændringen og vælge det rigtige kabel ud fra bygningsspecifikationen. Det er vigtigt at kontrollere, at kablet har en etiket forsynet med CE-mærket, og at de nye brandklasser er angivet på tromleetiketterne eller emballagen.

Konsulent/ejer

Konsulenter/ejere, designere, arkitekter og bygherrer skal have kendskab til standarden, inden der udarbejdes nye bygningsspecifikationer. Hvad betyder standarden, hvilke produkter er omfattet af standarden, lige som de skal være i stand til at træffe det rigtige kabelvalg til hver bygningsklasse.

Hvad er CPR?

CPR-klassificering

De tidligere brandklasser for kabel F1, F2, F4A, F4B og F4C er blevet erstattet af nye klasser. Disse bygger på varmeudvikling, brandspredning, røg- og dråbedannelse og ikke kun på ildspredning som i de gamle regler.

Klassifikationsskalaen går fra A til F, hvor F brænder op med det samme, mens A betyder den bedste beskyttelse. E på skalaen svarer til det tidligere svenske minimumskrav F2.

 

Klasse D i Sverige

For Sveriges vedkommende fremstilles kablerne til at opfylde Dca-, s2- og d2-klasserne. Afhængigt af bygningen er der forskellige klassificeringskrav. Se Boverkets bygningsklasser via linket til Selcable til højre for at få en fuldstændig liste.

For eksempel er brandklassen for kabler i lejlighedskomplekser og offentlige lokaler klasse D med tillægskravene s2 d2, hvilket betyder højere krav end det tidligere F2-krav. De ekstra krav ud over brandspredning er røgtæthed og faldende brændende dråber. Det betyder, at kun halogenfrie kabler opfylder kravene.

Kontakt os

Emner, du ønsker mere information om

Obligatoriske felter*

Kontrollér adressen ien.

En e-mailadresse må kun indeholde et @

Beskyttelse af persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet og bruges i markedsføring eller til kommercielle formål.

Tak!

Tak , fordi du kontakter os. Du hører snart fra os

Fejl

Der opstod en fejl igen

Luk