Kablernes rolle i brandsikkerheden

Elkabler – en stor brandrisiko i moderne bygninger

Kabler er ikke farlige i sig selv, men de forårsager undertiden brand på grund af dårlige eller gamle installationer, fejlberegninger af tværsnit og dårlig kvalitet af installerede kabler osv.

Hovedårsagen til indendørs dødsulykker er røg og farlige udslip, der reducerer muligheden for flugt betydeligt og forøger skaderne på ejendommen langt uden for det brændte areal. Kablers bidrag er nøglen ved såvel aktiv som passiv beskyttelse.

Brandresistente kabler kan garantere energiforsyningen og overførslen af informationer. De kan hjælpe med at forlænge tiden til at undslippe ilden.

Findes overalt: Kabler findes overalt i vores omgivelser og er for det meste usynlige, når de er installeret. De trækkes i gulve og vægge og forbinder rum med hinanden. I tilfælde af brand kan kabler derfor bidrage til spredningen af ilden til hele bygningen gennem kabelsystemerne.

Store mængder: Mængden af kabler i moderne bygninger er overraskende stor på grund af den hurtige teknologiske udvikling (elektriske apparater, telefoner, computerforbindelser ...). På mange kontorer og i mange butikker er kabler blevet tilføjet for at opgradere it-netværk eller opfylde nye elektriske sikkerhedsstandarder.

Alle disse kabler giver betydelig næring til ilden i tilfælde af brand.

Da organiske materialer anvendes i isoleringer og indkapslinger, og på grund af det store antal i bygninger, kan kabler i tilfælde af brand bidrage væsentligt til:

  • Øget røgudvikling, der begrænser sigtbarheden og gør evakueringen vanskeligere
  • Øget kuliltedannelse, den dødeligste gas ved brand
  • Udvikling af irriterende gasser

I tilfælde af brand skal bestemte sikkerhedssystemer fungere hele den tid, der går med at evakuere en bygning. Menneskers sikkerhed er en prioritet: Brandsikkerhedsudstyr såsom alarmsystemer, røgalarmer, røgventiler, nødudgange og nødbelysning er vigtige hjælpemidler, der skal fungere. Elektriske kabler indgår i alt udstyr af denne type. Derudover skal bygninger have et godt og risikofrit miljø, for at evakuering kan ske sikkert.

Forskning har vist, at kabler kan hjælpe med at opretholde den elektriske funktion, begrænse brandudviklingen og reducere udviklingen af røg, giftige gasser og kulilte.

(Simulering af kritiske evakueringsforhold for et brandscenarie med kabler og sammenligning af to forskellige kabler – Patrick van Hees, Daniel Nilsson, Emil Berggren – Institutionen for brandsikkerhedsteknologi og systemsikkerhed – Lund Universitet, Brandteknologi og Risikostyring. Lunds tekniske højskole. Lunds Universitet - Rapport 3147, Lund 2010)

Brandsikre kabler

Brandsikre kabler er en væsentlig komponent i alle alarmkredsløb. Under brande skal bygninger forblive funktionelle for at hjælpe i evakueringsprocessen.

Menneskers sikkerhed er en prioritet: Brandsikringsudstyr såsom advarselssystemer, røgdetektorer, røgudsugning, nødudgange og brandbelysningsudstyr er vigtige og skal forblive funktionelle. Elektriske kabler er rygraden i alt dette udstyr.

Brandsikre kabler kan opdeles i to kategorier afhængigt af deres egenskaber:

  • Kabler med lav brandrisiko (LFH) øger sigtbarheden og reducerer gasudviklingen, forhindrer flammespredning og reducerer varmen.
  • Brandsikre kabler sikrer nødfunktioner under en brand.

Myndigheder, arkitekter, ingeniørfirmaer, entreprenører, grossister, kabelproducenter m.fl. bør tage aktivt del i anvendelsen af brandsikre kabler.

Kontakt os

Emner, du ønsker mere information om

Obligatoriske felter*

Kontrollér adressen ien.

En e-mailadresse må kun indeholde et @

Beskyttelse af persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet og bruges i markedsføring eller til kommercielle formål.

Tak!

Tak , fordi du kontakter os. Du hører snart fra os

Fejl

Der opstod en fejl igen

Luk