Juridisk meddelelse

Opdateret oktober 2022

Juridisk meddelelse

Alle rettigheder forbeholdes © Copyright Nexans, Paris, Frankrig.
Du er ikke bemyndiget til at kommunikere, kopiere og reproducere, helt eller delvist, sider, oplysninger, elementer eller dokumenter, som er publiceret af Nexans på internettet, uden Nexans’ forudgående skriftlige samtykke.
Hvis dette forudgående samtykke skulle gives af Nexans, ville Nexans give det på betingelse af, at en kopi af disse dokumenter eller uddrag deraf udarbejdet af dig, skal bevare alle proprietære meddelelser, herunder denne meddelelse om ophavsret.

OPHAVSRETSLOV
Alle elementerne på Nexans’ hjemmeside, hver for sig og samlet, reguleres af gældende lovgivning om immaterielle rettigheder, ophavsret og varemærkeret. Det gælder også for formatet på Nexans’ hjemmeside såvel som for indholdet (varemærke, tekster, billeder, illustrationer, ...). Disse elementer er Nexans’ eksklusive ejendom eller givet i licens til Nexans.
Alle varemærkerne på hjemmesiden ejes af Nexans eller selskaber i Nexans-koncernen. Det er strengt forbudt at bruge eller reproducere dem alene eller sammen, uanset i hvilken egenskab, uden Nexans’ forudgående, skriftlige samtykke.  Manglende overholdelse af dette forbud udgør en krænkelse, hvilket kan medføre civilretligt og strafferetligt ansvar.

Andre immaterielle rettigheder
Bemærk, at et produkt, en proces eller en teknologi, som er beskrevet på hjemmesiden, kan være underlagt immaterielle rettigheder, som er forbeholdt af Nexans’ eller en tredjepart. Der gives ingen ret til at anvende denne immaterielle rettighed i henhold til aftalen.

Ansvarsfraskrivelse
Hjemmesiden og indholdet gives “som det er og forefindes” uden garanti af nogen art. Nexans garanterer ikke, at hjemmesiden altid er tilgængelig eller ikke forstyrres og forbeholder sig retten til at suspendere adgang til hjemmesiden uden varsel. Nexans har intet ansvar over for en bruger for direkte, indirekte eller følgetab eller -skade, der udspringer i forbindelse med benyttelsen af, eller den manglende evne til at anvende hjemmesiden, eller anvende eller tillid til indhold, der vises på hjemmesiden.

Hyperlinks
Hyperlinks på denne hjemmeside er alene til information.
Nexans giver ingen garanti, det være sig udtrykkelig eller underforstået, for korrekthed, fuldstændighed og/eller egnethed til nogen brug af oplysningerne og/eller de data, som er medtaget på hjemmesiderne, som Nexans’ hjemmeside giver adgang til via de pågældende hyperlinks. Nexans garanterer heller ikke, at disse oplysninger og/eller data ikke krænker ophavsret eller anden ejendomsret tilhørende en tredjepart. Som følge deraf kan Nexans i intet tilfælde hæfte for eventuel skade uanset art, som udspringer af eller i forbindelse med det foranstående. Links på Nexans’ hjemmeside til eksterne hjemmesider er udviklet af personer uden for Nexans, og Nexans har ingen kontrol over den proces. Disse hjemmesider kan anbringe cookies, indsamle oplysninger og bede om personoplysninger.

COOKIES
Cookies anvendt af Nexans. For flere oplysninger henviser vi til vores Cookiepolitik.

DATABESKYTTELSE
Nexans anser privatlivets fred for væsentlig. Du kan læse mere om, hvordan vi beskytter dine personoplysninger i vores databeskyttelsespolitik.

Kontakt os

Emner, du ønsker mere information om

Obligatoriske felter*

Kontrollér adressen ien.

En e-mailadresse må kun indeholde et @

Beskyttelse af persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet og bruges i markedsføring eller til kommercielle formål.

Tak!

Tak , fordi du kontakter os. Du hører snart fra os

Fejl

Der opstod en fejl igen

Luk