Vores løsninger

Hvis du vælger, vises de rigtige kabler ofte efter en brand

Om du har valgt de rigtige kabler, vil ofte vise sig efter en brand Der tales ofte om brandsikring, men det er vigtigt at vide, hvad det betyder i praksis, og hvilke brandspredningsklasser der skal følges.

Derudover skal du, når det gælder kabler, skelne mellem brandspredning, brandskadebegrænsning og brandsikkerhed. Kabler, der løber gennem både etager og vægge, er så afgjort en mulig spredningsvej for ild. Et første grundlæggende krav til brandsikring er derfor at bruge kabler med egenskaber, der forhindrer en brand i at sprede sig. Det er årsagen til, at der findes generelle brandspredningsklasser. Disse skal altid være defineret. Vores kabler har tydeligt deklarerede brandspredningsklasser, der er vejledende og lette at forstå.

Redde liv og spare penge

Ofte er det røg og gasser fra brændende kabler, der giver de største problemer for såvel mennesker som maskiner og udstyr. Disse problemer kan let reduceres, hvis der anvendes halogenfrie kabler. Den røg, som halogenfrie kabler spreder i tilfælde af brand, er betydeligt tyndere og korroderer ikke metaller. Det gør det også lettere at evakuere røgfyldte lokaler hurtigere, hvilket kan redde liv. Vores kabler til alarm- og sikkerhedssystemer er naturligvis halogenfrie.

Derudover skal de mest kritiske kabler være brandsikre. Det betyder, at kablerne med garanti skal fungere selv under brand. For at klare dette anvendes specielle isoleringsmaterialer, der omdannes snarere end ødelægges i tilfælde af brand. Kablet kan derfor beholde sin form og lederne holdes adskilt, så kablet kan fortsætte med at fungere. Ud over selve brandalarmsystemerne er der brug for brandsikre kabler til f.eks. sikkerhedslys, der guider folk ud af bygningen, i røggasventilatorer og elevatorer. I vores sortiment finder du brandsikre kabler til både elforsyning og kommunikation.

Kameraovervågning – tendenser og behov

Selvom sikkerhedsbranchen har oplevet stor vækst i de senere år, og flere virksomheder har vokset sig store, har rentabiliteten haft en tendens til at falde i de fleste virksomheder. Det betyder, at virksomhederne er nødt til at revidere deres aktiviteter og investere i teknologier, der sætter dem i stand til at rationalisere deres aktiviteter. Et eksempel på dette er, at vagtselskaber i stigende grad erstatter manuel overvågning med avanceret kameraovervågning. Det betyder, at man bevæger sig væk fra de analoge systemer og erstatter dem med IP-baserede netværkskameraer i stedet. Dette betyder, at koaksial- og strømforsyningskabler erstattes af et netværkskabel (LAN-kabel).

I et IP-baseret system kan kamerasystemet integreres med en række andre alarmsystemer, hvilket gør det muligt at kommunikere med systemet fra din smartphone. Til dem, der har analoge overvågningssystemer, tilbyder vi et unikt kombikabel, der indeholder både koax- og strømforsyningsledere.

Adgangskontrolsystem

Et adgangskontrolsystem er dybest set en udvidelse af et låsesystem. Systemets opgave er primært at identificere en kode, godkende eller afvise den og styre det udstyr, der regulerer adgangskontrollen, som normalt er en elektrisk motorlås el.lign.

Et adgangskontrolsystem består generelt af tre dele, adgangslæser (kortlæser), dørcentral og programmerings-/registreringsenhed. Kommunikation og strømforsyning til og imellem de forskellige enheder sker ved hjælp af signalkabel af forskellig slags. Systemerne kan også integreres i et netværk (LAN).

Når du vælger et kabel, skal du huske på, at de forskellige funktioner stiller forskellige krav til kablet. F.eks. skal strømforsyningskablet have et relativt groft tværsnitareal af lederne for at minimere et spændingsfald, hvorimod kommunikationskablet skal have parsnoede ledere for at minimere risikoen for interferens. Ved at vælge et såkaldt "kombikabel" får du to funktioner i et og samme kabel, fordi denne type kabel indeholder både ledere, der er tilpasset strømforsyningen, og et eller to snoede par til kommunikation (RS 485).

Smartere med kombikabler

Kontakt os

Emner, du ønsker mere information om

Obligatoriske felter*

Kontrollér adressen ien.

En e-mailadresse må kun indeholde et @

Beskyttelse af persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet og bruges i markedsføring eller til kommercielle formål.

Tak!

Tak , fordi du kontakter os. Du hører snart fra os

Fejl

Der opstod en fejl igen

Luk