Nexans forpligter sig til CO2-neutralitet inden 2030

Nexans har længe deltaget i en bæredygtige elektrificering af verden. Større industrikoncerners skift til at være mere engageret i energiafkarbonisering er højere prioriteret end nogensinde før.

Commitments
 
Den globale efterspørgsel efter elektricitet vil fortsætte med at stige ind i fremtiden og udgør flere udfordringer for elektrificeringsprojekter. Nexans er kernen i disse udfordringer. Nexans er fuldt ud klar over sit ansvar for elektrificering og er operationelt forpligtet til at nå dette mål, det er grunden til, at virksomheden på sin indledende begivenhed på Climate Day meddelte, at det vil være CO2-neutralt inden 2030. Nexans planlægger at opnå CO2-neutralitet gennem en klart defineret køreplan:
 
  • 4,2 % gennemsnitlig årlig reduktion af virksomhedens drivhusgasemissioner, især på anvendelsesområde 1 & 2 1
  • 100 % af produktionsanlæggene certificeret ISO 14001
  • 100 % af produktionsaffaldet skal genanvendes
  • 100 % af F&U-projekterne skal afsættes til energieffektivitet og energiomstilling, fremme af 
tilbud om økodesign samt lavt CO2-indhold
  • Optimering af logistiskstrømme ved hjælp af multimodal transport og kortere leveringsruter
  • 100 % af Nexans kabeltromler skal tilsluttes ved hjælp af IoT -teknologierog være genbrugsegnet
  • 100% af Nexans-ansattes bilflåde til at skiftes til enten hybrid- eller elbiler
  • Brug af vedvarende energi via lokal produktion eller køb af afcarboniseret energi til alle lokaliteter
  • Udrulning af energieffektive løsninger på alle anlæg. 
 
I lyset af den forpligtelse, der er fastlagt i European Green Deal (den europæiske grønne aftale) og Parisaftalerne (COP21), om at fastsætte en grænse på 1,5° C for global opvarmning inden 2030, er Nexans mere engageret end nogensinde i at tage konkrete skridt til at bekæmpe global opvarmning.
 
Christopher Guérin, adm. direktør for Nexans udtalte: Vores forpligtelse til CO2-neutralitet vedrører alle aspekter af vores virksomhed, lige fra fremstilling af produkter, udvikling af innovationer og løsninger, styring af den daglige drift til brug af råmaterialer og arbejdsvaner. Alle Nexans-teams er mobiliserede og fuldt engagerede, både individuelt og kollektivt, da vores engagements succes er kernen i vores koncernledelses filosofi om 3P'er: People, Planet, Profit. (Mennesker, Planet, Profit)” 
 
"Mere end nogensinde bekræfter vi vores kulturelle, industrielle og kommercielle ansvar og engagement, fordi vi er opmærksomme på, at vores handlinger såvel som vores produktion, produkter og tjenester har en umiddelbar indvirkning på klimaspørgsmål.
 
Vi er fra Nexans.
Vores mission er at være den vigtigste operationelle leder inden for elektrificering af verden og lede skiftet i de kommende årtier mod rent og cirkulært energiforbrug. Vi mener, at elektricitet vil være det vigtigste aktiv ved afcarbonisering. 
 
 

Dette mål gælder for anvendelsesområde 1 og 2 såvel som en del af anvendelsesområde 3 vedrørende forretningsrejser, produceret affald samt transport opstrøms og nedstrøms som defineret i GHG-protokollen - https://ghgprotocol.org  
IoT: Internet of Things

Din kontakt

Aurelia Baudey-Vignaud Investor relations
Telefon +33 (0)1 78 15 03 94
aurelia.baudey-vignaud@nexans.com
Catherine Garipoglu Telefon + 33 (0)1 78 15 04 78
catherine.garipoglu@nexans.com
Minaa El Baz Telefon +33 (0)1 78 15 04 65
minaa.el_baz@nexans.com

Om Nexans 2020

Nexans er en central drivkraft i verdens omstilling til en mere forbundet og bæredygtig energifremtid. I mere end 120 år har innovation været virksomhedens kendetegn, der gør Nexans i stand til at tilbyde kabelteknologier til kraft- og dataoverføring. Udover kabelløsninger tilbyder Nexans i dag sine kunder en komplet service, baseret på digital teknologi for at maksimere ydelsen og effektiviteten i deres forretningskritiske udstyr. Nexans ambition er at være en samarbejdspartner og støtte for kunderne inden for energitransmission og understøttelse af eksponentiel vækst af data på fire hovedforretningsområder: Kommercielle Bygninger & Boliger (blandt andet el-, vand- og gasselskaber, intelligente elnet, e-mobilitet), Højspænding & Projekter (havvindmøller, undervandskabler, højspænding på land), Telekommunikation & Data (datatransmission, telekommunikationsnetværk, hyperscale datacentre, LAN), og Industri & Løsninger (blandt andet vedvarende energikilder, transport, Olie & Gas samt automatisering). Virksomhedens sociale ansvar (CSR) er et vejledende princip i Nexans’ forretningsaktiviteter og interne praksis. I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte samfund rundt om i verden tilgang til energi. Koncernens engagement i at udvikle etiske og bæredygtige kabler i høj kvalitet driver det aktive engagement i flere førende brancheforeninger, blandt andet Europacable, National Electrical Manufacturers Association (NEMA), International Cablemakers Federation (ICF) eller CIGRE for at nævne nogle få. Med en industriel tilstedeværelse i 34 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans cirka 26.000 medarbejdere i og en omsætning på 6,7 milliarder euro i 2019. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A. For mere information besøg www.nexans.com Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A. For mere information besøg www.nexans.com For mere information besøg www.nexans.com

www.nexans.com