ALSECURE® PREMIUM INFIT™

Fremtidens brandsikre kabler

Pr. 1. oktober 2009 trådte et nyt direktiv i kraft. I henhold til dettte direktiv skal alle ABA-anlæg fremover installeres med kabler, der opfylder IEC 60331-11. Dette er en stramning i forhold til tidligere retningslinjer. IEC 60331-11 specificerer brandsikre kabler med funktionstest. Det vil sige, kablerne er testet til at kunne opretholde fuld funktionsevne efter en brand. Testen udføres med en flammekontrolleret varmeydelse på 750º C i 90 minutter. For at klare testen og få godkendelsen skal kablet kunne holde spændingen i 90 minutter, hvor det udsættes for nævnte varme og efterfølgende 15 minutter, hvor der ikke er nogen påvirkning på kablet.

Nexans har udviklet en verdensnyhed, "INFIT Technology" til den nye generation af brandsikre kabler. INFIT er en forkortelse for INnovative Fire Insulation Technology. Der er tale om et nyudviklet selv keramiserende materiale til brug som isolering på lederne. Den følgende figur viser udviklingen indenfor brandsikre kabler.

Infit

Fordele med den nye type af brandsikre kabler:

  1. Ingen silicone
  2. Ingen Mica tape
  3. Mindre diameter
  4. Hurtigere at installere
  5. Nem at arbejde med

Kablerne med den nye INFIT™ teknologi, sikre pålidelighed og forsat drift af vigtige kredsløb under kritiske evakuerings- og brandslukningstidsrum. Krav, der er fastlagt i de strengeste nationale og internationale standarder. Med INFIT™ får kunderne et brandsikkert kabel i topklasse, tillige med en forbedring af kablernes installationsvenlighed.

Navnet på de nye kabler er ALSECURE® PREMIUM INFITTM PT  eller PTS. Alsecure er valgt, for at man kan genkende vores brandsikre kabler.

PT, PTS er valgt for at markere tilhørsforholdet til vores almindelige alarmkabler. 

Sortimentet på brandsikre kabler er:

PT-Infit 1x2x0.6 mm T500
PT-Infit 2x2x0.6 mm T500
PT-Infit 4x2x0.6 mm T500
PTS-Infit 1x2x0.6 mm T500
PTS-Infit 2x2x0.6 mm T500
PTS-Infit 4x2x0.6 mm T500
PT-Infit 1x2x1.0 mm T500
PTS-Infit 1x2x1.0 mm T500

Andre typer og dimensioner på forespørgsel.

Din kontakt

Danmark
Telefon 76 83 20 11
Fax 75 69 34 46
installation-pc.dk@nexans.com