Alt du behøver at vide om CPR

Eu-kommissionen har vedtaget en fælles europæisk klassificering for kablers ydeevne i forhold til reaktion ved brand. Overgangen til den nye fælles standard og obligagtorisk CE-mærkning sker i perioden den 1. juli 2016 - 1. juli 2017. Kravet om CPR-mærkning gælder for alle kabler til fast installation. Hos Nexans har vi i mange år arbejdet på at være godt forberedt på de nye krav.

Hvad er CPR

Kundmöte

I 2011 blev der vedtaget en ny EU lov omkring CE-mærkning af kabler.
Den nye lov fastsætter testmetoder og brandklasser for kabler, der anvendes i bygninger.
Loven træder i kraft den 1. juli 2017.