Fiber-til-hjem-løsninger til flerpersoners boliger

Ud over bygningsfundamentterminalen leverer Nexans udtrækkelige fiber-bundtede FTTH lodrette stigeledninger med etagedistributionsudtag til sammenkobling med vandrette drop-kabler til lejligheden. Dette muliggør en progressiv udnyttelse og desuden abonnent-lysledervægstik og konnektorer, der kan installeres i marken, for splejsefri løsning.

 

Neuf Cegetel (Frankring); forøger værdien af lejligheder, giver mulighed for hjemmekontor.