Nexans løsninger

Nexans hjælper dig med at skabe det netværk, som er nødvendigt for at opnå vækst

Nexans producerer et bredt udvalg af kraft-, signal- og telekommunikationskabler og -komponenter, der er specielt tilpasset til udviklingen af jernbaneinfrastrukturer.

Inden for offentlige områder og tunneler er stort set alle disse kabler både halogenfri og flammehæmmende, hvilket sikrer lav toksicitet og minimal røgudvikling for bedre personredning, brandbekæmpelse og nødtjeneste. Til avanceret telekommunikation og togstyring dækker Nexans områderne Wide Area Networks (hovedlinje) Metropolitan Area Networks for undergrundsbaner, letbaner og intercity ankomster/afgange samt udendørs kabler på stationsområdet for effektiv togstyring. Nexans leverer lysledere til hovedlinje og radiosystem for analoge og digitale jernbaneapplikationer i flere niveauer (ERTMS/ETCS). Nexans rådgiver også operatører om udvikling af specifikationer og standarder og leverer kundespecifikke, nøglefærdige installationer og vedligeholdelse overalt i verden.
Vi er engageret i den gangværende forskning og udvikling for at holde alle produkter konkurrencedygtige, kompatible med moderne standarder og miljøvenlige.

 
Nexans for sikkerhed, performance og komfort:
  • Alle kraft-, signal- og telekommunikationskabler og -komponenter til alle infrastrukturbehov
  • Avancerede egenskaber, elektromagnetisk immunitet og høj brandsikkerhed
  • Europa-baseret ekspertise for højhastighedstog i hele verden
  • Nøglefærdige end-to-end-systemer for hovedlinje og kollektiv trafik
  • Komplet kabelføring til togstyring, fra standardløsninger til ERTMS/ETCS
  • Kundespecificeret teknik til landespecifikke udfordringer
  • Innovative installationer til sporside, tunneler og stationer
  • Åbne standarder, interoperabilitet og international leveringslogistik

Til stede langs med værdikæden, fra F&U og design til vedligeholdelse og træning