Nexans' svar

Nexans helps you meet your network challenges: aerial, underground, and submarine

Nexans hjælper dig til at opfylde kravene til dit netværk: i luften, under jorden og i havet 
 
 
Nexans bidrager til at mange af verdens kraftværker og transmissions-/forsyningsnet fungerer driftssikkert. Vores ekspertise omfatter såvel sikker levering af kobber og aluminium som design af højtydende produkter. Vi assisterer også med installation og uddannelse og hjælper vores kunder til at praksisere sikker og effektiv genanvendelse.
 
Vores strøm- og telekommunikationskabler og tilbehør anvendes af varme- og gaskraftværker, hydroelektriske installationer og vindmøllefarme. Og vi er godkendt til at levere til alle typer atomreaktorer. Vores lokale, nationale og internationale netløsninger omfatter alle teknologier. Ud over at hjælpe vores kunder med at designe deres kraftværker og net er vi også eksperter i installation i alle miljøer, og vi bruger vores egne ROV'er til at lægge HVAC/HVDC-transmissionsledninger på havbunden. Blandt de produkter, vi har udviklet, kan nævnes luftledninger med stor kapacitet, kabler med ekstra høj spænding og superledere. Vi har et komplet sortiment af tilbehør fra 1-525 kV.
 
 
 
Nexans' ekspertise inden for driftssikkerhed og effektivitet
 
Kompetence i miljøer i luften, i jorden og under havet
Global ekspertise fra sanering af gamle net til elektrificering af slumkvarterer og landområder
Merværdi, hvor kraft og telekommunikation ofte er kombineret i ét kabel: fx Axclight
Avanceret forskning og udvikling inden for underjordiske superledere, kompositmaterialer til luftledninger
Sikre leverancer via speciallogistik og kapacitet til kraftværker over hele verden
Suveræn ekspertise inden for installation med brug af avanceret udstyr og software
Komplet sortiment af specialdesignede samlinger, termineringer og overgangsstykker
Vi overholder IEC, NF, BS, CENELEC, CSA, ASTM, EDF, ICEA etc.
Uddannelse af kabeloperatører, vedligeholdelsesmedarbejdere, medarbejdere, der samler højspændingskabler
Nært samarbejde med elselskaber, uafhængige systemoperatører (ISO), ingeniør- og byggeselskaber (EPC), installatører og underleverandører