Udfordringer på markedet

New power perspectives

Nye perspektiver i el-branchen 
 
El-forbruget på verdensplan stiger med 2,4 % pr. år med en stigning i Asien på 3,7 %. Der er dog stadig 1,6 milliarder mennesker i verden, som ikke har adgang til elektricitet, og dette tal kan nå op på 2 milliarder i 2020. Der har i årtier været heftige diskussioner om, hvilke metoder der er de mest effektive og sikre til el-produktion. I kølvandet på mørklægninger er der også stigende bekymring vedrørende transmission og forsyning. Infrastrukturens driftssikkerhed og forbindelsesmulighederne i nettet anses nu for at være afgørende for en bæredygtig el-forsyning.
 
 
 
Udviklingslandene gennemgår en hurtig udbygning af deres el-net, mens industrilandene integrerer deres net, ofte over hele kontinenter. Det foretrukne brændsel er gået fra at være kul og olie til naturgas, der har en renere forbrænding. Kæmpestore vindmøllefarme er under opbygning, vandkraften udvides, og atomkraftværkerne opgraderes. Alle aktører ønsker at sikre deres forsyningskilder, forbedre driftssikkerheden og effektiviteten og værne om miljøet.
 
 
 
El-selskabernes forventninger til kabelproducenterne
 
Avanceret viden om alle typer kraftværker og disses kabelbehov
Omfattende sortiment af transmissions- og forsyningskabler i høj kvalitet samt tilbehør
Mulighed for nøglefærdige løsninger til både underjordiske og undersøiske højspændingstransmissionsforbindelser
Ekspertise og teknisk assistance i designfasen
Avancerede data- og telekommunikationskabler (inklusive kabler med bredbåndskapacitet) til styring og administration af forsyningsnet
Mulighed for transport, levering, installation og vedligeholdelse over hele verden
Løbende udvikling på områder som ekstra høj spænding (EHV) og superledere
Fuld miljømæssig ansvarlighed, herunder genanvendelse.