Højspændingskabler til transmission

Vekselstrømstransmission på land: Der bruges XLPE-isolerede kabler på 60 kV til 500 kV til strømtransmission fra vindmøllefarmen på land til centralnettet.
Vekselstrømstransmission offshore: Undersøiske kabler fra 60 kV til 500 kV med forskellige design: XLPE-kabler med 3 ledere (60-225 kV), enkeltlederkabel XLPE op til 400 kV.
Jævnstrømstransmission på land og offshore op til 500 kV for højre transmissionskrav og store afstande: Masseimprægnerede kabler med integreret returleder og polymerbaserede, isolerede jævnstrømskabler.
 
 
Til Horns Rev har Nexans designet, produceret og udført vellykkede test på et 21 km langt 150 kV undersøisk kabel med 3 ledere, som blev installeret på tre dage mellem fastlandet og en offshore-transformerstation ved hjælp af Nexans særligt kabeludlægningsskib, Skagerark.