PRESSEMEDDELELSE

Paris La Défense, 18. juni 2018 – I betragtning af den overraskende forværring af aktivitetsprognoserne for højspændingsprojekter i andet halvår 2018, forventer koncernen på nuværende tidspunkt et stabilt salgsniveau og en konsolideret EBITDA for hele året,[1] der kan nå op på 350 millioner euro sammenlignet med 411 million euro i 2017.

  • Hvad angår forretningen med undersøiske højspændingskabler oplever koncernen udsættelse af projekter, der oprindeligt var planlagt til 2018, og som allerede var en del af Nexans’ ordrebeholdning. Den aktuelle gennemførelse af store, igangværende projekter er tilfredsstillende og perspektiverne er solide.
  • I segmentet højspændingskabler tyder den svage omsætning i først halvår 2018, efter det stærke resultat i 2017 takket være succesrig realisering af undersøiske kabler, på, at aktivitetsniveauet i andet halvår bliver dårligere end planlagt.
  • Desuden viste projektaktiviteterne inden for højspænding en ekstraordinær omkostning på cirka 10 millioner euro, primært på grund af en ugunstig afgørelse fra domstolen;
  • På denne baggrund bliver prognosen for hele 2018 genstand for en fornyet lavere vurdering, hvor en organisk nedgang i salget på 160 millioner euro og et fald i EBITDA på 50 millioner euro i forhold til 2017, bliver taget i betragtning.

 
Koncernen har allerede iværksat korrigerende foranstaltninger for at afbøde den negative påvirkning af nedgang i salget.
Desuden forventes koncernens EBITDA pr. 30. juni at nå et lavpunkt på grund af nedgangen i aktivitetsmængden inden for højspændingsprojekter, den negative påvirkning af anvendelsen af IFRS 15 normer i projektaktiviteterne, som tidligere meddelt, og den negative påvirkning af råmaterialeinflation.
På denne baggrund forventer koncernen et mindre fald i salget i første halvdel af 2018 og en EBITDA tæt på 150 millioner euro i forhold til 211 millioner euro i første halvdel af 2017.
 
Nexans har besluttet at lancere et aktietilbagekøbsprogram for maksimalt 500.000 aktier.
Formålene med dette program er først og fremmest at trække op til 400.000 aktier tilbage for at inddæmme udvandingseffekten af den løbende aktiekapitalforhøjelse for den internationale medarbejderaktieordning i 2018 (Act 2018), og desuden at gøre brug af andre aktiebaserede medarbejderincitamentsprogrammer på op til 100.000 aktier.
Programmet gennemføres i henhold til den beslutning, der er truffet på den 18. generalforsamling, den 17. maj 2018. Nexans udpeger en investeringsrådgiver til programmets gennemførelse.


 Økonomisk kalender
26. juli 2018:             Resultater fra første halvår 2018
8. november 2018:    2018 økonomisk information for tredje kvartal

Din kontakt

Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com
Paul Floren Corporate Communication
Telefon +33 1 78 15 04 78
paul.floren@nexans.com
Marième Diop Financial Communication
Telefon +33 1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

Om Nexans

Nexans sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af kabler og kabelløsninger, som forbedrer vores kunders aktiviteter og resultater verden over. Nexans’ ambition er at være en samarbejdspartner, og en støtte for kunderne inden for fire hovedforretningsområder: elektrisk transmission og distribution (til havs og på land), energiressourcer (olie og gas, minedrift og vedvarende energikilder), transporter (veje, jernbaner, fly og skibe) samt installation (kommercielle bygninger, boliger og datacentraler). Nexans’ strategi bygger på en løbende innovation af produkter, løsninger og tjenester, kompetenceudvikling for medarbejdere, uddannelse af kunder og introduktion af sikre industriprocesser med mindst mulige miljøpåvirkning. I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte samfund rundt om i verden tilgang til energi. Med en industriel tilstedeværelse i over 40 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans 26.000 medarbejdere og en omsætning på 5,8 milliarder euro i 2016. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A. For mere information besøg www.nexans.dk.

www.nexans.com