Statoils undervands-kompressionsstation for Gullfaks-feltet får kraft via umbilical fra Nexans

Nexans leverer umbilicals, som skal forsyne to undervands-kompressorer på Gullfaks-feltet ved Norges kyst

Paris, 13. april 2015 – Det Statoil-drevne Gullfaks-gasfelt i Nordsøen skal anvende Nexans’ innovative kraft-umbilicals, som kombinerer kabler til kraft, fiberoptik og hydraulik i et enkelt tværsnit. Kablerne blev overleveret til Statoil denne måned.

Undervands-kompressionsstationen skal installeres på havbunden på satellitfeltet Gullfaks Sør, 15 km fra Gullfaks C-platformen. Den vil øge den samlede gasudvinding med 22 millioner tønder.

Kablerne skal give kraft til to 5 megawatt gaskompressorer på 135 meters dybde. Den 650 tons tunge station er placeret i en 420 tons tung beskyttelsesstruktur og kan håndtere en gennemstrømning på 10 millioner kubikmeter dagligt.

Undervands-kompression bruges, når trykket i reservoiret falder under et kritisk niveau og reducerer gasproduktionen. Ved at komprimere gassen på havbunden øges trykket i rørledningerne. Gasgennemstrømningen går hurtigere, og det bliver muligt at udvinde mere fra feltet. Undervandskompression øger både produktionen og feltets levetid.

Gullfaks-feltet ligger 160 km vest for Sognefjorden, Norge. Denne undervands-gaskompressionsstation er den anden af denne type i verden. Sidste år leverede Nexans umbilicals til den første undervands-kompressionsstation på Åsgard-gasfeltet, som også drives af Statoil.

Undervands-vådgaskompression er egnet til små og mellemstore felter, på grund af kompressorernes kompakte størrelse. Løsningen kan installeres på nye eller eksisterende felter og giver mulighed for at udvikle felter i Arktis og andre dybvandsområder.

Dirk Steinbrink, Senior Executive Vice President of High Voltage & Underwater Cable Business at Nexans, siger, “Vi er stolte af vores position i front af denne udvikling. Det langvarige samarbejde mellem Statoil og Nexans gennem mange år har været vigtigt for at tilrettelægge denne teknologiske udvikling.”

Kompressionsstationen på Gullfaks bliver sat i drift senere i år.

Relaterede Dokument

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af kabler og kabelløsninger, som forbedrer vores kunders aktiviteter og resultater verden over. Nexans’ ambition er at være en samarbejdspartner, og en støtte for kunderne inden for fire hovedforretningsområder: elektrisk transmission og distribution (til havs og på land), energiressourcer (olie og gas, minedrift og vedvarende energikilder), transporter (veje, jernbaner, fly og skibe) samt installation (kommercielle bygninger, boliger og datacentraler). Nexans’ strategi bygger på en løbende innovation af produkter, løsninger og tjenester, kompetenceudvikling for medarbejdere, uddannelse af kunder og introduktion af sikre industriprocesser med mindst mulige miljøpåvirkning. I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte samfund rundt om i verden tilgang til energi. Med en industriel tilstedeværelse i over 40 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans 26.000 medarbejdere og en omsætning på 6,4 milliarder euro i 2014. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A. For mere information besøg www.nexans.dk.