Nexans præsenterer nye opladningsløsninger til elbiler under European Utility Week

Nexans bidrager aktivt til at fremskynde brugen af elbiler med sine innovative løsninger til ladestationer

Paris, 3. november 2014 – Nexans lancerer sine nye løsninger til opladning af elbiler, som bliver præsenteret under den kommende European Utillity Week-konference.Nexans set to unveil new electric vehicle charging solutions at European Utility Week
Nexans deltager i Eco2charge-projektet, som har til formål at støtte udviklingen af eldrevne køretøjer. Ved at bygge videre på sin ekspertise inden for tilslutningsudstyr har Nexans udviklet en smart og modulopbygge løsning til tilslutning og opladning, der fungerer sammen med systemer, udviklet af andre Eco2charge-partnere. Nexans’ patenterede strømskinnesystem sammenkobler ladestationer til elbiler uden behov for gravearbejde og komplicerede installationer. Systemet er tilpasset forskellige ladehastigheder og forskellige kontakttyper. Endelig har Nexans også udviklet et smart og integreret energistyresystem, som giver brugerne mulighed for at styre fordelingen i hele anlægget.
Annie Chéenne, forretningsudvikler for smarte elnet i Nexans, siger i en kommentar:
– Nexans er stolte af at kunne bidrage med sin ekspertise for at fremskynde brugen af elbiler. Vi ser frem til at præsentere Nexans’ løsninger, som opfylder internationale standarder og kan installeres over hele verden.
 
Om Eco2charge
Eco2charge-projektets formål er at støtte udviklingen af elbiler ved at bidrage til en hurtigere udvikling af ladesystemer til elbiler i bygninger, på universitetsområder og i ”økobyer” i slutningen af  2016. Disse ladesteder bliver et supplement til servicestationerne langs vejene og giver brugerne mulighed for at oplade deres elbiler på arbejdspladsen, i boligområder eller ved offentlige og private ladestationer (ved jernbanestationer, stormarkeder, offentlige parkeringspladser, osv.). Projektet koordineres af Bouygues Energies & Services og samler ekspertisen hos otte parter fra forskellige brancher: Actility, Alstom, Bouygues Energies & Services, CEA (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission), Embix, Nexans, Renault og University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ).
Eco2charge har også til formål at udvikle og markedsføre komponenterne til denne løsning inden for tre år. Projektet, med et budget på 13,2 millioner euro, gennemføres med støtte fra programmet ”Vehicle of the future”. ”Vehicle of the future” (Fremtidens bil) er en del af programmet ”Investment for the Future” (Investering i fremtiden), som drives af ADEME (den fransk energi- og miljømyndighed) på opdrag af den franske regering.
 

Relaterede Dokument

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af kabler og kabelløsninger, som forbedrer vores kunders aktiviteter og resultater verden over. Nexans’ ambition er at være en samarbejdspartner, og en støtte for kunderne inden for fire hovedforretningsområder: elektrisk transmission og distribution (til havs og på land), energiressourcer (olie og gas, minedrift og vedvarende energikilder), transporter (veje, jernbaner, fly og skibe) samt installation (kommercielle bygninger, boliger og datacentraler). Nexans’ strategi bygger på en løbende innovation af produkter, løsninger og tjenester, kompetenceudvikling for medarbejdere, uddannelse af kunder og introduktion af sikre industriprocesser med mindst mulige miljøpåvirkning. I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte samfund rundt om i verden tilgang til energi. Med en industriel tilstedeværelse i over 40 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans 26.000 medarbejdere og en omsætning på cirka 6,7 milliarder euro i 2013. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A. For mere information besøg www.nexans.com

www.nexans.com

About Eco2charge

The Eco2charge project aims at supporting the development of electric vehicles (EV) by accelerating the deployment of EV charging infrastructures in buildings, campuses and eco-districts by the end of 2016. These facilities will thus complement roadside charging stations and enable users to charge their EV’s at their workplace, in their neighbourhood or at public or private charging points (at railway stations, supermarkets, public parking areas, etc.). The project is coordinated by Bouygues Energies & Services and brings together the expertise of eight partners from various industries, including Actility, Alstom, Bouygues Energies & Services, CEA (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission), Embix, Nexans, Renault, and the University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ). Eco2charge also aims at developing and marketing the components of the solution within three years. The project, with a budget of 13.2 million euros, is implemented with the support of the “Vehicle of the future” programme. “Vehicle of the future” is part of the “Investment for the Future” Programme (Programme des Investissements d’Avenir, or PIA) run by ADEME (French Agency for Environment and Energy Control) on behalf of the French government.