Første ud af fire "Statoil Standard" umbilicals leveret af Nexans

De første standardiserede umbilicals til Statoils Oseberg-Delta-felt i Nordsøen er nu leveret

2014-06-18 – Udvinding af olie og gas på den norske kontinentalsokkel har fået et løft, efter at Nexans for nylig har leveret den første af fire “Statoil Standard” umbilicals, bestilt af Statoil i 2012. Det første skal benyttes på Oseberg Delta-feltet i den norske del af Nordsøen.

"Statoil Standard" umbilicals består af elektriske og fiberoptiske kabler samt  hydraulik og kemiske linjer. De standardiserede tekniske og administrative procedurer, som er udviklet i løbet af Oseberg-projektet, vil spare tid, omkostninger og materialer under gennemførelsen af projektet og i igangværende og fremtidige projekter.

I december 2012 fik Nexans Norway kontrakt med Statoil på at levere statiske og dynamiske umbilicals til tre udbygninger på den norske sokkel: Oseberg Delta-feltet i Nordsøen, Snøvit-gasfeltet i Barentshavet og Smørbukk Sør i Norskehavet. I efteråret 2013 kom Gullfaks-Rimfaksdalen som den fjerde. Tilsammen drejer det sig om i alt om 50 km med statiske og dynamiske umbilicals.

-I løbet af Oseberg-projektet har vi lavet en forenklet ”pakkeløsning”, tilpasset Statoils administrative og tekniske krav. I administration og engineering er der fundet frem til standardprocedurer og løsninger,  som passer og kan anvendes i kommende projekter, siger projektleder Liv Molvik Lundegaard i Nexans Norway.
De umbilicals, der leveres af Nexans, er produceret på Nexans’ specialfabrik i Halden, Norge.

Om Oseberg, Snøhvit, Smørbukk og Gullfaks Rimfaksdal-felterne:
På Oseberg-feltet, 150 km vest for Bergen, har Statoil produceret olie og gas siden 1988.

Snøhvit var det første offshore-felt, som blev udbygget i Barentshavet. Projektet har ingen overfladeinstallationer, så naturgassen føres i land til   kondensering og derefter eksporteret fra det, som er Europas første anlæg af sin art og verdens nordligste gaskondenseringsanlæg. Hver dag transporteres 20.8 millioner kubikmeter naturgas som væske og kondensat de 143 kilometer til Melkøya in Hammerfest gennem en rørledning på havbunden.

Smørbukk Sør-feltet er en del af Åsgard-området på Haltenbanken i Norskehavet. Olieproduktion (fra P og S rammerne) og gasinjektion (til R-rammen) startede i juni 1999 til Åsgard A FPSO. Smørbukk Sør-reservoiret, som har estimerede reserver på 16.5 millioner tønder, vil øge levetiden på feltet med flere år.

Hovedparten af Gullfaks-feltet ligger nordligt i den norske del af Nordsøen. Det er udbygget med tre store produktionsplatforme i beton: På Gullfaks A-platformen begyndte produktionen i 1986. Gullfaks B fulgte efter i 1988, og  Gullfaks C i 1989. Produceret olie lastes direkte ombord på tankskibe på feltet, mens gassen, som produceres, fragtes i rør til gasbehandlingsanlægget Kårstø nord for Stavanger, og videre til det europæiske kontinent. 

Relaterede Dokument

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af kabler og kabelløsninger, som forbedrer vores kunders aktiviteter og resultater verden over. Nexans’ ambition er at være en samarbejdspartner, og en støtte for kunderne inden for fire hovedforretningsområder: elektrisk transmission og distribution (til havs og på land), energiressourcer (olie og gas, minedrift og vedvarende energikilder), transporter (veje, jernbaner, fly og skibe) samt installation (kommercielle bygninger, boliger og datacentraler). Nexans’ strategi bygger på en løbende innovation af produkter, løsninger og tjenester, kompetenceudvikling for medarbejdere, uddannelse af kunder og introduktion af sikre industriprocesser med mindst mulige miljøpåvirkning. I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte samfund rundt om i verden tilgang til energi. Med en industriel tilstedeværelse i over 40 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans 26.000 medarbejdere og en omsætning på cirka 6,7 milliarder euro i 2013. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A. For mere information besøg www.nexans.com

www.nexans.com