UK Power Networks opgraderer vigtige højspændingsnet med Nexans’ innovative rørkabel

Nyt rørkabel med PEX-isolering gør det muligt at erstatte nuværende gaskabler, uden at byens gader bliver gravet op

Paris 14. maj 2014 – UK Power Networks opgraderer tre vigtige højspændingsnet i det sydlige England med Nexans innovative PEX-isolerede rørkabler.

UK Power Networks upgrades vital high-voltage circuits with Nexans’ innovative pipe-type cableDe nye rørkabler med PEX-isolering (tværbunden polyethylen) skal erstatte nuværende gaskabelnet på 132 kV, der står over for en renovering. Den kompakte udformning af kablet betyder, at det kan trækkes i eksisterende stålrør via en række samlingssteder, hvilket minimerer opgravning af gader og forstyrrelser for beboerne i området.
De nye rørkabler er perfekte til nedgravede højspændingsnet, da de klarer ledertemperaturer på op til 90 °C, ikke kræver et hydrauliksystem og ikke skal vedligeholdes.

Det første nye 132 kV rørkabelnet mellem Steyning og Worthing på Englands sydkyst, som er cirka 12 km langt, er allerede taget i drift.

Denne kontrakt bygger på et tidligere samarbejde mellem Nexans og UK Power Networks, siger Philip Howell, som er salgs- og markedsføringschef for segmentet Transmission, Distributors & Operators Markets i Nexans UK. Vores helt nye rørkabel indebærer en betydelig opgradering af nuværende net, med bedre stabilitet, lavere vedligeholdelsesomkostninger og minimale forstyrrelser.Kablerne fremstilles på Nexans’ fabrik i Hannover, Tyskland.

UK Power Networks står for over en fjerdedel af den britiske eldistribution via sit net af transformatorstationer, jordkabler og luftledninger, og er med til at lyse hele London og det sydøstlige og østlige England op.
 

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af kabler og kabelløsninger, som forbedrer vores kunders aktiviteter og resultater verden over. Nexans’ ambition er at være en samarbejdspartner, og en støtte for kunderne inden for fire hovedforretningsområder: elektrisk transmission og distribution (til havs og på land), energiressourcer (olie og gas, minedrift og vedvarende energikilder), transporter (veje, jernbaner, fly og skibe) samt installation (kommercielle bygninger, boliger og datacentraler). Nexans’ strategi bygger på en løbende innovation af produkter, løsninger og tjenester, kompetenceudvikling for medarbejdere, uddannelse af kunder og introduktion af sikre industriprocesser med mindst mulige miljøpåvirkning. I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte samfund rundt om i verden tilgang til energi. Med en industriel tilstedeværelse i over 40 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans 26.000 medarbejdere og en omsætning på cirka 6,7 milliarder euro i 2013. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A. For mere information besøg www.nexans.com

www.nexans.com