Nexans installationskabeludbud certificeret af Singapore Green Building Council

Første certificering med fokus på kabler fra et Green Building Council (kabler til el-, data- og solcelleløsninger)

Paris, 29. april 2013 – Nexans, en af verdens førende kabelproducenter, er den første kabelproducent i verden, der får Singapore Green Building Councils prestigefyldte certificering for sine installationskabler. Singapore Green Building Council (SGBC) er en vigtig aktør i forbindelse med at fremme udviklingen af standarder for miljøvenlige byggerier, ikke kun i Singapore, men i hele Sydøstasien. Rådet er meget velanset verden over, og denne certificering er et vigtigt skridt i Nexans’arbejde for at styrke sin globale position som en førende leverandør af miljøvenlige installationskabler. Certificeringen omfatter kabler til både kommercielle byggerier og boliger. – SGBC er førende inden for den ”grønne” byggetrend i Singapore og i regionen med medlemmer i hele forædlingskæden inden for bygge- og anlægssektoren, siger Ng Eng Kiong, President for SGBC. Ved at certificere produkter spiller vi en vigtig rolle i at øge standarden på byggeprodukter, og sørge for at bygninger ikke kun er ”grønne” på papiret, men også bygges med produkter, som giver øgede besparelser, bedre sundhed og sikkerhed for beboerne, og at produkterne bliver fremstillet på en måde, som fremmer god miljøforvaltning. Certificeringen omfatter følgende kabler fra Nexans: Alsecure Premium 331 og Alsecure Plus 331, som anvendes til at øge brandsikkerheden ved at sørge for elforsyningen til kritiske funktioner som nødbelysning, alarmer og branddetektion, datakablerne LANmark 6A og LANmark 7A, når der er brug for høj ydeevne samt ENERGYFLEX-kabler til solcellesystemer. Før SGBC-certificeringen blev Nexans’ kabler undersøgt nøje for at sikre, at de opfylder miljøkriterierne. Både materiale- og produktionsprocesser blev vurderet for at kontrollere, at de er ressourcebesparende, teknisk innovative og omfattes af velfungerende miljø- og kvalitetsledelsessystemer. Når det handler om materialer, er Nexans’ kabler halogenfrie hvilket betyder, at de gasser, der afgives ved en eventuel band i en bygning ikke er giftige eller ætsende. Det betyder også, at de danner mindre røg end traditionelle PVC-isolerede kabler, og at kabelsystemerne er flamme- og brandbestandige, for at branden ikke skal sprede sig så hurtigt og dermed give tid til evakuering og brandbekæmpelse. Nexans kunne også bevise, at virksomheden har glimrende kabelfremstillingsprocesser gennem sin ISO 14001-certificering. Nexans-koncernen er ligeledes en af de første producenter, som kan stille livscyklusanalyser til rådighed for sine produkter. – Det er første gang, at et velanset international standardiseringsinstitut sætter fokus på den vigtige rolle, kabler har, for at firmaer i bygge- og anlægssektoren, leverandører og konsulenter skal kunne opnå deres bæredygtighedsmål for bygninger. Vi er meget glade for denne certificering, siger Charlotte Ingold, ansvarlig for bæredygtighed i Nexans Distributors & Installers Europe. – Bæredygtighed er et vigtigt spørgsmål for Nexans, og denne certificering bidrager til at differentiere vores produktudbud til det ”grønne” bygge- og anlægsmarked fra konkurrenternes og give vores kunder store fordele. Det er en stor glæde at have modtaget dette betydningsfulde certificering fra Singapore Green Building Council, siger Johnny Low, salgsudviklingschef for kabelløsninger til byggebrancen i Asien-Stillehavsregionen.

Relaterede information

Relaterede Dokument

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Med energi som den primære drivkraft tilbyder Nexans, der er verdens førende inden for kablingsindustrien, en række omfattende kabel- og kabelsystemer. Gruppen spiller en vigtig rolle på den internationale scene, når det gælder infrastruktur, industri, byggeri og LAN. Nexans henvender sig til en lang række markedssegmenter, der spænder lige fra energi, transport og telenetværk til skibsbyggeri, olie og gas, kernekraft, automobilproduktion, elektronik og luftfart samt håndtering og automatisering. Nexans er en ansvarlig industri virksomhed, hvor bæredygtig udvikling er en integreret del af den globale og operationelle strategi. Innovation inden for produkter, løsninger og tjenester, medarbejderudvikling og engagement, og indførelsen af sikre industrielle processer med begrænset miljøbelastning er blandt de centrale initiativer. Nexans er repræsenteret i mere end 40 lande og har aktiviteter i hele verden. Virksomheden beskæftiger 25 000 medarbejdere og havde i 2012 en omsætning på 7,2 milliarder euro. Nexans er registreret på NYSE Euronext i Paris, afdeling A.