Finansiel information for 1. kvartal 2012

• Fortsat vækst i forskellige segmenter og de geografiske områder resulterede i en organisk vækst på 6,4 %, eksklusive højspændingsaktiviteterne. • Forsinkelser med faktureringen inden for højspændingsaktiviteterne, på grund af en lavere produktionstakt inden for søkabler (højspænding) end forventet og en fortsat konkurrenceudsat situation for underjordiske kabler, der påvirker marginerne. Disse faktorer vil påvirke nettofortjenesten pr. 30. juni 2012, som ventes at ligge på cirka 3,5 %1) ved udgangen af 1. halvår. • Den organiske vækst var +0,6% for samtlige aktiviteter, sammenlignet med 1. kvartal 2011. • Konsolidering af AmerCable den 1. marts 2012 og opstart af integrationsplanen påbegyndt • Ny forretningssegmentering tilpasset koncernens nye organisation.

 
 
Paris, 25. april 2012 – Nexans offentliggjorde i dag finansiel information med en omsætning i 1. kvartal 2012 på 1.752 millioner euro eller 1.169 millioner euro i faste metalpriser3), hvilket svarer til en årlig vækst på +0,6 %, målt i faste valutakurser og sammenlignelige enheder4) Som en sammenligning var den organiske vækst for 1. kvartal 2011 på 13 %.
 
Fra 1. januar 2012 bliver den forretningssegmentering tilpasset til koncernens organisation pr. markedsområde, hvilket hovedsageligt har til formål at styrke nærheden til kunderne.
 
Aktiviteterne inden for energi- og telecominfrastruktur er slået sammen og udgør forretningsområdet “Transmission, Distribution og Operatører. Byggeri og LAN er slået sammen og udgør forretningsområdet “Distributører og Installatører”. Industrisegmentet er uændret, mens segmentet Øvrige nu også omfatter elektriske ledere2).
 
 
De tendenser, som blev observeret på markedet i løbet af 2011, er fortsat i årets første måneder. “Distributører og Installatører” er vokset næsten 9 % sammenlignet med første kvartal 2011.
For Industri er stigning 6 %, hvilket hovedsageligt hidrører fra bilindustrien samt olie- og gassektoren.
Aktiviteterne “Transmission, Distribution and Operators” er faldet med 6 %. Dette er en følge af den samlede effekt af en stærk vækst i segmenterne Distribution (mellemspænding) og Operatører (+7 %) og et fald i segmentet Transmissionssegmentet (højspænding). Sidstnævnte skyldes hovedsageligt den langsommere produktionstakt af søkabler til højspænding, der var lavere end forventet. Hvad angår underjordiske kabler er den politiske situation i Libyen endnu ikke stabil nok til genoptagelse af det lokale installationsarbejde, hvilket kunne have delvist kompenseret for situationen på søkabelområdet. Disse faktorer vil have en negativ påvirkning af opgavens og koncernens lønsomhed på dette område og i koncernen pr. 30. juni 2012.
Forretningsområdet “Øvrige” (tidligere Elektriske ledere) er faldet med næsten 5 % da koncernens interne salg prioriteres på bekostning af eksterne kunder.
 
 
 
Ved udgangen af marts 2012 var nettogælden på 566 millioner euro, sammenlignet med 222 millioner euro ved udgangen af december 2011. Stigningen skyldes i hovedsageligt opkøbet af AmerCable, som blev afsluttet den 29. februar 2012 med en virksomhedsmæssig værdi på 211 millioner euro. Stigningen blev større end ventet, da den sæsonmæssige stigning i arbejdskapitalen faldt sammen med betydeligt højere priser på råmaterialer i 1. kvartal 2012, sammenlignet med sidste kvartal 2011.

Din kontakt

Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com
Jean-Claude Nicolas Corporate Communication
Telefon +33 (0) 1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
Pascale Strubel Corporate Communication Department
Telefon + 33 (0)1 73 23 85 28
pascale.strubel@nexans.com
Jean-Marc Bouleau Institutional Investors Relations
Telefon + 33 (0)1 73 23 84 61
jean_marc.bouleau@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

Om Nexans

Med energi som den primære drivkraft tilbyder Nexans, der er verdens førende inden for kablingsindustrien, en række omfattende kabel- og kabelsystemer. Gruppen spiller en vigtig rolle på den internationale scene, når det gælder energi-transmission og distribution, industri, byggeri og LAN. Nexans henvender sig til en lang række markedssegmenter, der spænder lige fra energi, og telenetværk til energiressourcer (vindmøller, solceller, olie og gas) til transport (skibsbyggeri, bilproduktion, elektronik og luftfart samt håndtering og automatisering. Nexans er en ansvarlig industri virksomhed, hvor bæredygtig udvikling er en integreret del af den globale og operationelle strategi. Innovation inden for produkter, løsninger og tjenester, medarbejderudvikling og engagement, og indførelsen af sikre industrielle processer med begrænset miljøbelastning er blandt de centrale initiativer. Nexans er repræsenteret i mere end 40 lande og har aktiviteter i hele verden. Virksomheden beskæftiger 25.000 medarbejdere og havde i 2011 en omsætning på 7 milliarder euro. Nexans er registreret på Euronext i Paris, afdeling A. Få flere informationer på www.nexans.com eller www.nexans.mobi