Årsresultat 2011

Andet halvår var kendetegnet ved kontinuerlig vækst i alle koncernens forretningsaktiviteter med organisk vækst på henholdsvis 3,9 % og 5,9 % i 3. og 4. kvartal 2011, sammenlignet med samme perioder i 2010.

  •  Omsætning i faste metalpriser: 4.594 mia. euro
  •  Organisk vækst: 6,5 %
  • Nettofortjeneste på 5,6 % for hele året
  •  Nettogæld på 220 mio. euro, reduceret i forhold til 30. juni 2011.
     
    Foreslået udbyttet til aktionærerne på 1,1 euro pr. aktie 
Paris, 8. februar 2012 –På et møde den 7. februar 2012 har Nexans’ bestyrelse, med Frédéric Vincent som formand, godkendt regnskabet for 2011.
 
Nettoomsætningen for 2011 var på 6.920 mia. euro, sammenlignet med 6. 179 mia. euro i 2010. Ved faste metalpriserer omsætningen på 4.594 mia. euro, sammenlignet med 4.309 mia. euro i 2010.
Konsolideret og ud fra faste valutakurser var der en vækst på 6,5 % i hele koncernen. Andet halvår var kendetegnet ved kontinuerlig vækst i alle koncernens forretningsaktiviteter med organisk vækst på henholdsvis 3,9 % og 5,9 % i 3. og 4. kvartal 2011, sammenlignet med samme perioder i 2010.
 
Nettofortjenesten var på 256 mio. euro, hvilket er 5,6 % af salget ved faste metalpriser, sammenlignet med 4,8 % i 2010. Koncernens indtjeningsevne forbedres af væksten inden for lav- og mellemspændings-energiinfrastrukturer samt infrastrukturaktiviteterne inden for industri, byggeri og telekommunikation.
 
Den øgede indtjening i disse segmenter blev udlignet af et lavere resultat inden for eltransmission som en følge af den politiske situation i Mellemøsten (navnlig i Libyen) samt af udskydelsen af en søkabelinstallation i Nordeuropa.
 
Driftsunderskuddet i 2011 er -48 mio. euro (sammenlignet med et driftsoverskud på 195 mio. euro i 2010). Dette resultat afspejler navnlig omstruktureringsomkostninger, nedskrivning af aktiver og en reserve på 200 mio. euro, der kan er afsat til en bøde, Nexans kan blive pålagt efter at have modtaget en klagepunktsmeddelelse fra Generaldirektoratet for Konkurrenceevne i EU-kommissionen om konkurrencebegrænsende adfærd.
 Nettoomkostningerne var på 106 mio. euro, sammenlignet med 84 mio. euro i 2010, og skat androg 31 mio. i forhold til 26 mio. euro i 2010.
 
Som en følge heraf blev nettoresultatet (koncenandel) for 2011 på i alt -178 mio. euro. Den var på +82 mio. euro den 31. december 2010.
 
På generalforsamlingen, der bliver indkaldt til møde i 1. halvår af 2012, stiller bestyrelsen forslag om at udbetale et udbytte på 1 euro pr. aktie for 2011.
 
Den konsoliderede nettogæld var på 222 mio. euro pr. 31. december 2011, sammenlignet med 144 mio. euro et år tidligere. I 2011 genererede koncernen cashflow fra igangværende aktiviteter. Samtidig bevarede koncernen fokus på investeringer i markedssegmenter med stort potentiale, særligt energiinfrastruktur, hvoraf produktionskapaciteten for ekstruderede søkabler er næsten fordoblet. Væksten i aktiviteterne har genereret en stigning i kravet til driftskapital i absolut værdi, men viste et relativt fald ved udgangen af året (17 % af salget den 31. december 2011, sammenlignet med 18,4 % den 30. juni 2011).
 
Frédéric Vincent, bestyrelsesformand og koncernchef, kommenterede resultatet for 2011: «Trods en ustabil makro-økonomisk situation i Europa og USA i andet halvår, er koncernens forskellige aktiviteter i vækst i 3. og 4. kvartal 2011. Det gør Nexans i stand til at meddele resultater i tråd med sine retningslinjer. I 2011 fortsatte Nexans sin ekspansion med strategiske initiativer, som aftalen om opkøb af aktiemajoriteten i elkabelforretningen for mellem- og højspændingskabler i Shandong Yanggu Cables i Kina.
I denne forbindelse og trods en usikker situation tager vi fat på 2012 med tiltro til yderligere vækst i koncernen, selvom den nuværende økonomiske situation skulle vedvare. Initiativer inden for industriel rationalisering, vil koncernens omstilling til vækstområder og aktiviteter samt omorganiseringen af vores europæiske aktiviteter bidrage positivt til 2012.»
 
Generel ledelsesændring
Frédéric Michelland, medlem af ledelsesgruppen og Senior Corporate Executive Vice President Administration og Finance, overtager ansvaret for “High Voltage & Underwater Cables”-aktiviteterne den 2. april. Han bevarer kontrollen med de nord- og sydamerikanske områder. Den 2. april bliver han erstattet i økonomifunktionen af Nicolas Badré, der i øjeblikket er Deputy Chief Financial Officer. Han skal referere til bestyrelsesformanden/koncernchefen og indtræder i bestyrelsen samme dato.
 

Relaterede Dokument

Din kontakt

Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com
Jean-Marc Bouleau Institutional Investors Relations
Telefon + 33 (0)1 73 23 84 61
jean_marc.bouleau@nexans.com
Jean-Claude Nicolas Corporate Communication
Telefon +33 (0) 1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
Pascale Strubel Corporate Communication Department
Telefon + 33 (0)1 73 23 85 28
pascale.strubel@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

About Nexans

With energy as the basis of its development, Nexans, worldwide expert in the cable industry, offers an extensive range of cables and cabling systems. The Group is a global player in the infrastructure, industry, building and Local Area Network markets. Nexans addresses a series of market segments: from energy, transport and telecom networks to shipbuilding, oil and gas, nuclear power, automotives, electronics, aeronautics, material handling and automation. Nexans is a responsible industrial company that regards sustainable development as integral to its global and operational strategy. Continuous innovation in products, solutions and services, employee development and engagement, and the introduction of safe industrial processes with limited environmental impact are among the key initiatives that place Nexans at the core of a sustainable future. With an industrial presence in 40 countries and commercial activities worldwide, Nexans employs 24,500 people and had sales in 2011 of 7 billion euros. Nexans is listed on NYSE Euronext Paris, compartment A. For more information, please consult: www.nexans.com or www.nexans.com/fy2011