RWE Deutschland, Nexans og KIT lader startskuddet gå for “AmpaCity”-projektet: verdens længste superledersystem til erstatning af højspændings-kabler i bykernen

Felttest i RWE’s forsyningsnet for at sætte fokus på de tekniske og økonomiske fordele ved superledere, sammenlignet med højspændingsløsninger i tætbe-folkede områder

Paris, 19. januar 2012 – Startskuddet er gået for “AmpaCity”-projektet: I øjeblikket er RWE-koncernen og deres samarbejdspartnere er ved at udskifte et 1 kilometer langt højspændingskabel, der forbinder to transformerstationer i Essen i Ruhr-distriktet, med en topmoderne superlederløsning. Dette markerer installationen af verdens længste superledende kabel. Det trefasede, koncentriske 10 kV kabel bliver fremstillet af Nexans og er udviklet til en transmissionskapacitet på 40 megawatt. Som en del af projektet analyserer teknologisk institut i Karlsruhe egnede superledende og isolerende materialer. Denne installation bliver også den første, der kombinerer et superledende kabel med en resistiv, superledende strømbegrænser til beskyttelse mod overbelastning. Strømbegrænseren bliver fremstillet af Nexans i Huerth, Tyskland, som er specialiseret i superledere.
Projektet bebuder en helt ny dimension i omstruktureringen af netværk i bykerner. Efter en succesrig gennemførelse af en 2-årig felttest vil der være muligt at installere 10 kV superledende forbindelser i rygraden af Essens distributionsnet som en del af indsatsen for at erstatte højspændingsinstallationer. På mellemlangt sigt vil dette medføre større effektivitet samt lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt reduktion af grundarealer. Nedtagningen af adskillige 110/10 kV transformerstationer frigiver værdifuld plads i bykernerne. På grund af AmpaCity’s specifikke beskaffenhed og ambitioner bliver projektet støttet af energiforskningsafdelingen i det tyske forbundsministerium for økonomi og teknologi (BMWi). Forskningsprojektet samlede omkostninger løber op i cirka 13,5 millioner euro, inklusive de statsstøttede 6 millioner euro.
 
Studie sætter fokus på effektiviteten i superledere
Forud for projektet blev der gennemført et detaljeret studie, hvor flere forskningsinstitutter, under ledelse af teknologisk institut i Karlsruhe, arbejdede sammen med projektpartnerne, Nexans og RWE, for at analysere den tekniske gennemførlighed og økonomiske effektivitet ved en superleder-løsning på mellemspændingsniveau. Studiet viste, at superledende kabler er det eneste fornuftige alternativ til højspændingskabler i byers elnet, og at anvendelse af dem vil betyde, at ressource- og pladskrævende transformatorstationer kan rives ned. Selvom mellemspændingkabler i kobber også kan bruges i bykerner som transmissionslinjer med høj effekt, ville omkostningseffektiviteten i denne løsning blive udlignet af det meget højere ohmske tab. Ydermere er traditionelle mellemspændingskabler til Essen-projektet heller ikke på tale, da de kræver langt mere forbindelsesplads: I stedet for ét 10 kV superledende kabel, skulle der lægges fem kobberkabler parallelt – ofte en temmelig umulig opgave, når man tager den begrænsede plads under byens veje og gader i betragtning.
 
Effektiv teknologi vil snart konkurrere med traditionelle løsninger
Topmoderne, høj-temperatur superledere (kølet med flydende kvælstof), som dem der anvendes i AmpaCity, har været klar til anvendelse i energirelaterede applikationer i nogle år, selvom de stadig ikke benyttes i stort omfang. På grund af forbedrede produktionsprocesser, er superledende ledninger først nu tilgængelige i tilstrækkelige mængder og kvantiteter. Superledning er en effektiv teknologi, da den er med til at beskytte materiale- og energiressourcer. Eksperterne regner med, at disse innovative kabler snart vil kunne konkurrere med kobberløsninger i energikrævende applikationer. BMWi betragter superledende udstyr som et vigtigt element i fremtidens energiforsyningskoncepter.
 
Teknisk overlegenhed i iskolde ledere
De tekniske fordele ved superledende kabler kan tilskrives lederens materialeegenskaber. Ved temperaturer på cirka -200 °C bliver materialet omdannet til en næsten perfekt elektrisk leder, der kan transportere mindst 100 gange mere elektricitet end kobber. Trods kølekappen betyder superlederens kompakte design, at den kan transportere 5 gange mere elektricitet end et kobberkabel – og med langt mindre tab af elektricitet.

RWE Deutschland, Nexans and KIT launch “AmpaCity” project: the world’s longest superconductor system to replace inner-city high-voltage cable For at opnå sin ideelle strømførende temperatur bliver det koncentriske superledende kabel nedkølet med flydende kvælstof. Det kan således lede stærk strøm med minimale tab og mindre tværsnit end et tilsvarende egnet kobberkabel. (Foto: Nexans)

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

About Nexans

With energy as the basis of its development, Nexans, worldwide leading expert in the cable industry, offers an extensive range of cables and cabling systems. The Group is a global player in the infrastructure, industry, building and Local Area Network markets. Nexans addresses a series of market segments: from energy, transport and telecom networks to shipbuilding, oil and gas, nuclear power, automotives, electronics, aeronautics, material handling and automation.
Nexans is a responsible industrial company that regards sustainable development as integral to its global and operational strategy. Continuous innovation in products, solutions and services, employee development and engagement, and the introduction of safe industrial processes with limited environmental impact are among the key initiatives that place Nexans at the core of a sustainable future.
With an industrial presence in 40 countries and commercial activities worldwide, Nexans employs 23,700 people and had sales in 2010 of more than 6 billion euros. Nexans is listed on NYSE Euronext Paris, compartment A. For more information, please consult www.nexans.com or http://www.nexans.mobi