Nexans har underskrevet en kontrakt med DONG Energy på levering af kabler til Danmarks største havbaserede vindmøllepark

Ordren er på 30 millioner euro og omfatter kabler, tilbehør og installation.

Nexans awarded contract to supply DONG Energy with cabling for biggest offshore wind farm in DenmarkHannover, 24 Februar 2011 – Nexans, global ekspert i kabler og kabelsystemer, har underskrevet en kontrakt med DONG Energy i Fredericia, om levering af undervandskabler og tilbehør til Anholt havvindmøllepark. Ordren, som er på ca. 30 millioner euro, omfatter også installation og idriftsættelse af kablerne. Der skal omkring 160 km mellemspændingskabler (34 kV) til for at forbinde de 111 vindturbiner med hinanden og derefter videre til den havbaserede transformatorstation. Kablerne bliver fremstillet med tre tværsnit til forskellige overføringsbehov. Fremstillingen vil finde sted på Nexans’ fabrik i Hannover, Tyskland, og leverancen er planlagt til 2. kvartal 2012.

Vindmølleparken kommer til at stå for ca. 4% af det danske elforbrug

Anholt havmøllepark ligger i Kattegat, cirka 20 km ud for den danske kyst mellem Djursland og Anholt. I alt 111 vindturbiner, som producerer 3,6 MW strøm hver (sammenlagt 400 MW), bliver placeret på et areal på 88 km². Operatøren, DONG Energy, starter elproduktionen i vindmølleparken allerede i slutningen af næste år. Anlægget vil producere strøm, der svarer til årsforbruget i ca. 400.000 husstande. I fremtiden kommer vindmølleparken dermed til at stå for ca. 4 % af det samlede elforbrug i Danmark og også bidrage til, at landet kan opnå sine klimamål. Danmark vil øge andelen af vedvarende energikilder i sit energimiks til 30 % i år 2020.

– Dette nye projekt illustrerer endnu engang Nexans position og kompetencer på elnetmarkedet, siger Francis Krähenbühl, Nexans chef for Centraleuropa. – Ordrens størrelse er den største enkelordre, som hidtil er blevet placeret på Hannover-fabrikken – og det faktum, at det er den tredje ordre, vi får fra DONG Energy på levering af undervandskabler og installation i en havmøllepark, er et bevis på, at vores produkter holder en høj kvalitet og er konkurrencedygtige.

Nexans er en global aktør i sektoren for havbaserede vindmølleparker

Som global aktør i sektoren for havbaserede vindmølleparker kan koncernen tilbyde alle typer kabler og serviceydelser: kabler i turbinerne, interne vindmøllekabler med mellemspænding, eksportkabler med højspænding og specifikke installationsservices. I den senere tid har Nexans være med i flere højt profilerede projekter i denne sektor. I december 2009 vandt virksomheden en kraftkabelkontrakt til den havbaserede vindmøllepark London Array på 100 millioner euro. Kontrakten omfattede levering af eksportkabler med højspænding til havforlægning, som skal tilsluttes verdens største vindmøllepark til det britiske elnet. Desuden er Nexans leverandør af 85 km havforlagte mellemspændingskabler og tilbehør til Lincs, Centricas havmøllepark uden for Englands østkyst. Når det drejer sig om installationsservices hyrede EnBW i januar 2011 Nexans Capjet til at beskytte højspændingskablerne til Tysklands første kommercielle havmøllepark ved at grave dem ned på havbunden.

  

Mere information om Anholt Offshore Wind Farm på www.anholtoffshorewindfarm.com

DONG Energy

DONG Energy opfører en ny vindmøllepark med en produktionskapacitet på 400 MW halvvejs mellem Danmarks østkyst og Anholt. Kablernes længde er i alt cirka 160 km og skal forbinde vindturbinerne med hinanden og derefter videre til den havbaserede transformatorstation. Kablerne bliver fremstillet på Nexans’ fabrik i Hannover. (Foto: DONG Energy)

Anholt Offshore Wind Farm

I lighed med Walney havmøllepark (se foto) vil Anholt havmøllepark anvende et stort antal vindturbiner (3,6 MW effekt hver) til kraftproduktion. (Foto: DONG Energy)

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

About Nexans

With energy as the basis of its development, Nexans, worldwide expert in the cable industry, offers an extensive range of cables and cabling systems. The Group is a global player in the infrastructure, industry, building and Local Area Network markets. Nexans addresses a series of market segments: from energy, transport and telecom networks to shipbuilding, oil and gas, nuclear power, automotives, electronics, aeronautics, material handling and automation.
Nexans is a responsible industrial company that regards sustainable development as integral to its global and operational strategy. Continuous innovation in products, solutions and services, employee development and engagement, and the introduction of safe industrial processes with limited environmental impact are among the key initiatives that place Nexans at the core of a sustainable future.
With an industrial presence in 40 countries and commercial activities worldwide, Nexans employs 23,700 people and had sales in 2010 of more than 6 billion euros. Nexans is listed on NYSE Euronext Paris, compartment A. For more information, please consult www.nexans.com