Regnskabsresultat for 3. kvartal 2010

Resultatet bekræfter, at målet med en nettofortjeneste på 4.5 % er opnået. Organisk vækst på 2,8 % i 3. kvartal. Resultatet bekræfter opsving i energiinfrastrukturen i mellem- og lavspændingsaktiviteterne samt specialkabler. Stabiliseret byggesektor. Nettogæld reduceret trods stigende kobberpriser

 

Paris, 28. oktober 2010 – Nexans offentliggør i dag sin omsætning for 3. kvartal 2010, som blev på 1.566 mio. euro, målt i løbende metalpriser, eller 1.094 mio. euro, beregnet i faste metalpriser*, hvilket svarer til en organisk stigning i kabelforretningen på 2,8 %**.

 

I de første 9 måneder af året var det organiske fald i salget på 2,6 %, sammenlignet med en nedgang på 5,3 % i slutningen af første halvår. Tendensen afspejler det løbende opsving i aktiviteterne i de forskellige forretningsområder i koncernen i 3. kvartal, og styrker forventningen om, at koncernen når sit mål med stabilt salg i 2010.

 

Kabelforretningens mellem- og lavspændingskabler viser et opsving efter fald i 6 kvartaler.

 

Byggesektoren viser også et opsving. Her er en øget volume, trods den nuværende vanskelige situation i branchen. I 3. kvartal oplevede koncernen ingen yderligere nedgang i deres prisniveauer i Europa i forhold til første halvår. 


 

Industrisegmentet havde samme fremgang som i de første 2 kvartaler: Ledningsnet til biler steg 55 % år-til-år, mens andre segmenter havde en organisk vækst på 8 %. Endelig er der positive tendenser i tele/LAN-segmentet, der stadig har fremgang og bidrager positivt til det globale resultat.

 

I segmentet for undersøiske højspændingskabler har koncernen taget de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, hvis positive effekter allerede kan mærkes i forretningsområdernes drift. Dette forretningsområde bør gradvist udvise et normalt resultat igen i løbet af sidste kvartal af 2010. Salgsdynamikken i højspændingskabler ser meget positiv ud med en ordrebeholdning i slutningen af september, der dækker ca. 18 måneder.

 

Samtidig fortsætter koncernen med at tilpasse organisationsstrukturen og produktionsanlæggende, så de svarer til markedsforholdene. Omstruktureringsmålet og et opsving i aktiviteterne vil resultere i et forbedret driftsresultat, sammenlignet med første halvår.

 

Set i lyset af ovennævnte tendenser, bekræfter koncernen sin målsatte nettofortjeneste på 4,5 % for 2010.

 

Koncernens konsoliderede nettogæld faldt i 3. kvartal til under 250 mio. euro i slutningen af september 2010. Den kontinuerlige indsats for at reducere kravet til den strukturelle driftskapital og den sæsonmæssige påvirkning af aktiviteterne i 3. kvartal har mere end udlignet den negative påvirkning af koncernens gæld, på grund af stigningen i kobberpriser.
 

(*) Som et supplement beregner Nexans også omsætningen til faste priser på kobber og aluminium for at neutralisere effekten af varierende metalindkøbspriser, og dermed måle den underliggende salgsudvikling.

(**) Salget i 2009 på basis af sammenlignelige data svarer til fase priser på kobber og aluminium, rekalkuleret efter justeringer for sammenlignelighed og valutakurser. Valutakursernes påvirkning af salget til faste priser på kobber og aluminium er 208 mio. euro i slutningen af september 2009. Der er ingen påvirkning på langt sigt.

Relaterede Dokument

Din kontakt

Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com
Jean-Marc Bouleau Institutional Investors Relations
Telefon + 33 (0)1 73 23 84 61
jean_marc.bouleau@nexans.com
Jean-Claude Nicolas Corporate Communication
Telefon +33 (0) 1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
Pascale Strubel Corporate Communication Department
Telefon + 33 (0)1 73 23 85 28
pascale.strubel@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

About Nexans

With energy as the basis of its development, Nexans, worldwide leading expert in the cable industry, offers an extensive range of cables and cabling systems. The Group is a global player in the infrastructure, industry, building and Local Area Network markets. Nexans addresses a series of market segments: from energy, transport and telecom networks to shipbuilding, oil and gas, nuclear power, automotives, electronics, aeronautics, material handling and automation.
Nexans is a responsible industrial company that regards sustainable development as integral to its global and operational strategy. Continuous innovation in products, solutions and services, employee development and engagement, and the introduction of safe industrial processes with limited environmental impact are among the key initiatives that place Nexans at the core of a sustainable future.
With an industrial presence in 40 countries and commercial activities worldwide, Nexans employs 23,700 people and had sales in 2010 of more than 6 billion euros. Nexans is listed on NYSE Euronext Paris, compartment A. For more information, please consult www.nexans.com.