2009 Årsresultat

Nexans viser evne til at tilpasse sig den økonomiske krise

  • Nettosalg i feast metalpriser: 4.026 mia. euro
  • Organisk vækst i kabelaktiviteterne: minus 17.2%
  • Mål for nettofortjeneste på 6% blev nået, som et resultat af en kraftige stigning i omstruktureringsindsatsen
  • Nettooverskud ved breakeven eller 103 mio. euro, ekskl. engangsposter
  • Koncernens nettogæld faldt med næsten 400 mio. euro
  • Forslået udbytte på 1 euro per aktie 

Paris, 10. februar 2010 - På et møde den 9. februar 2010 har Nexans' bestyrelse, med Frédéric Vicent som formand, godkendt regnskabet for 2009.

Nettoomsætningen for 2009 blev på 5,045 mia. euro, sammenlignet med 6,799 mia. euro i 2008. Regnet i faste metalpriser blev omsætningen på 4,026 mia. euro, sammenlignet med 4,776 mia euro i 2008. Den organiske nedgang i kabelaktiviteterne blev 17,2%. 2 halvår af 2008 viste sig at være mere vanskeligt end 1. halvår inden for installationsområdet og på visse industrielle markeder.

Driftresultatet blev på 241 mio. euro hvilket er 6% af salget i faste metalpriser, sammenlignet med 8,9% i 2008. Det betydelige fald af omkostninger, omstruktureringer og prioriteringen om at holde marginerne, frem for at se på volumernerne hjalp delvis med til at kompensere for effekten af volumennedgang, som var større end forventet. Driftsresultatet blev forbedret med 37 mio.. euro, på grund af politikken om at reducere metallageret. Udviklingen afspejler Nexans' ambition om forsat at forbedre afkastet på anvendt kapital (ROI).

Resultat før skat var 51 mio. euro i 2009, et fald fra 135 mio. euro i 2008, hvilket til en stor del skyldes omstruktureringsomkostninger på 119 mio. euro. Omstrukturingerne førte i nogle tilfælde til nedlægning af produktionsanlæg og berørte knap 1800 medarbejdere, hvoraf 1000 var fratrådt ved udgangen af 2009.

Indtjeningen i 2008 er blevet påvirket af negativ kobbereffekt på 165 mio. euro, som et resultat af hvordan metallageret blev opført på regnskabet. I 2009 var denne påvirkning positiv med 18 mio. euro, på grund af stigningen i kobberpriserne.

Derfor blev, nettoresultatet (koncernandel) på 8 mio. euro i 2009 (sammenlignet med 82 mio. euro i 2008) Ekslusive omstruktureringsomkostninger, kobbereffekt og kapitalgevinster på investeringer blev resultatet 103 mio. euro.

På generalforsamlingen, der bliver indkaldt til møde i 1. halvår af 2010, stiller bestyrelsen forslag om at udbetale et udbytte på 1 euro pr. aktie for 2009, hvilket udgør en fordeling af ca. 30% af årets konsoliderede nettoresultat.

Den konsoliderede nettogæld blev på 141 mio. euro pr. 31. december 2009, sammenlignet med 536 mio. euro et år tidligere. I 2009 genererede koncernen 258 mio. euro fra aktiviteterne (herunder omstruktureringsomkostninger), sammenlignet med 453 mio. euro i 2008. Samtidig faldt koncernens arbejdskapital med 261 mio. euro. Takket være et stort arbejde fra koncernens side blev reduktionen større end det, der kræves for virksomheden.

Frédéric Vicent, bestyrelsesformand og koncernchef kommenterede resultatet for 2009: "Nexans nåede det målsatte driftsresultat trods et økonomisk klima, der var langt mere vanskeligt end forventet. I 2. halvår af 2009 oplevede vi yderligere en nedgang i aktiviteterne, hvilket resulterede i en organisk nedgang på kabelsiden på 17% for hele året. At marginen på 6% blev opnået viser styrken i konvernens økonomiske model og det storeengagement i Nexans' enheder.

Koncernen bevarer sin postion som en vigtig spiller inden for kabler til overføring og distribution, og har udviklet lovende produkter, navnlig til vedvarende energi, jernbanetransport og offshoreanlæg til udvinding af olie. Alt dette er eksempler på Nexans' potentiale i de markedssektorer, hvor vi arbejder.

Det er grunden til, at vi  tror på fremtiden, selvom starten på 2010 stadig viser en økonomi, der har vanskeligt  ved at komme på fode. Vi forventer derfor, at kabelsalget i 1. kvartal 2010 ligger på samme niveau som i 4. kvartal 2009 og lavere end 1. kvartal 2009. En tilbagevenden til tidligere salgsvolumener, navnlig på installationsmarkedet og i visse industrisegmenter, er en forudsætning for en forbedring af koncernens driftsresultat i forhold til 2009. I 2010 forsætter koncernen med at fokusere på vækst, den igangværende effektivisering  af produktionsprocesserne og tilpasning af organisationsstrukturen til de hurtigt omskiftelige markeder.

Relaterede Dokument

Din kontakt

Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com
Jean-Marc Bouleau Institutional Investors Relations
Telefon + 33 (0)1 73 23 84 61
jean_marc.bouleau@nexans.com
Jean-Claude Nicolas Corporate Communication
Telefon +33 (0) 1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
Pascale Strubel Corporate Communication Department
Telefon + 33 (0)1 73 23 85 28
pascale.strubel@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

About Nexans

With energy as the basis of its development, Nexans, the worldwide leader in the cable industry, offers an extensive range of cables and cabling systems. The Group is a global player in the infrastructure, industry, building and Local Area Network markets. Nexans addresses a series of market segments from energy, transport and telecom networks to shipbuilding, oil and gas, nuclear power, automotive, electronics, aeronautics, handling and automation. With an industrial presence in 39 countries and commercial activities worldwide, Nexans employs 22,700 people and had sales in 2009 of 5 billion euros. Nexans is listed on NYSE Euronext Paris, compartment A. More information on www.nexans.com.