Nexans stadig hovedleverandør til Stokabs bredbåndsudbygning

2-årig rammeaftale om levering af ODF’er og udstyr til beboelsesejendomme i Stockholm

9. december 2009 Nexans, verdensleder inden for kabelbranchen, har underskrevet en ny 2-årig rammeaftale med AB Stokab, et IT-infrastrukturselskab, som ejes af Stockholms Kommune. Kontrakten omfatter levering af installationsmaterialer, som ODF’er (Optical Distribution Frames) og udstyr til beboelsesejendomme til Stokabs projekt, der omfatter udbygning af infrastruktur til bredbånd i Stockholmsområdet. Den samlede værdi på projektet ligger på ca. 150 millioner kroner, hvoraf en betydelig del udgøres af Nexans’ leverancer.

Stokab gennemfører en kraftig udbygning af Stockholms FTTX-net for at give mulighed for højhastighedsbredbånd via optofiber til husstandene. I hård konkurrence er det lykkes Nexans at bevare positionen som hovedleverandør af fiberoptiske komponenter til Stokab. Den nye aftale omfatter produkter, som formonterede ODF’er, kabler og mekaniske elementer til disse. Desuden er den gældende aftale på optokabler blevet forlænget med et år.

I 2009 blev Stockholm udnævnt til den mest IT-intelligente by blandt 12 nationer på 4 kontinenter, da ICF (The Intelligent Community Forum) tildelte byen udmærkelsen Intelligent Community of the Year. Stokab har, med sin innovation bidraget til at give Stockholm denne internationale udmærkelse. De har skabt en unik infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen gennem udbygningen af verdens formentlig største, åbne fiberoptiske kommunikationsnet. I nettet udlejer Stokab fiberforbindelser til deres kunder, som tæller alt fra operatører til udbydere af tjenester til virksomheder og offentlige institutioner. Den geografiske dækning i regionen er særdeles god, og ydermere forsætter Stokab løbende med at udbygge og intensivere nettet i Stockholm. Det gøres for at komme ud til husstandene og tilbyde alle ejendomsejere og ejerforeninger tilslutning til nettet.

Nexans har været en fast og vigtig leverandør til Stokab i mange år. I løbet af 2007-2009 har Nexans leveret installationsmaterialer og optokabler til Stokabs projekt, Allmännyttan, som indebar en udbygning af en modsvarende infrastruktur til Stockholm Kommunes ejendomsselskab (i alt næsten 100.000 lejligheder).

– Nexans har altid opfyldt vores høje kvalitetskrav, og de har hele tiden været meget lydhøre over for vores ønsker til nye produkter. At samarbejdet nu fortsætter, garanterer at vores net også i fremtiden vil være i verdensklasse, siger Anders Broberg, informationschef i Stokab.

– Vi er meget glade for, at Stokab har valgt Nexans som partner i dette projekt. Stokab har haft stor betydning for Nexans’ produktudvikling i de seneste 15 år, siger Stefan Olsson, adm. direktør for Nexans IKO Sweden. Vores fornyede aftale med Stokab understreger yderligere vores tætte samarbejde, og er et bevis på, at vores pålidelige leverancer af innovative produkter bliver værdsat af Stokab.

De formonterede ODF’er, kabler og mekanikken til disse bliver hovedsageligt produceret på forskellige produktionsenheder i Sverige. Nogle af delkomponenterne bliver fremstillet hos Nexans’ partner i Asien. Optokablerne bliver fremstillet på Nexans’ fabrik i Grimsås. Leverancerne starter omgående.

IT-infrastrukturselskabet Stokab er ejet af Stockholms Kommune, og har til formål at stimulere en positiv udvikling for Stockholms- og Mälarregionen ved at levere et åbent og konkurrenceneutralt fibernet. Stokab tilbyder fiberoptiske kommunikationsløsninger på lige vilkår til alle, såvel operatører, virksomheder som offentlige institutioner, der har behov for datakommunikation.

Nexans er verdensleder inden for kabelindustrien og tilbyder – med hovedvægt på krafttransmission og -distribution – et stort udvalg af kabler og kabelsystemløsninger til infrastruktur, industri, installation og lokale netværk (LAN). Nexans tilbyder en komplet portefølje af kabler og løsninger for markedssegmenter så forskelligartet som automobilbranchen, jernbanemateriel og luftfartindustri, skibsbygning, kernekraft, olie & gas og petrokemisk industri, materialehåndtering samt automatisering. Vi tilføjer værdi gennem avancerede teknologier og holdbare, højtydende produkter.

Med industriel tilstedeværelse i 39 lande og kommercielle aktiviteter over hele verden har Nexans 22.400 ansatte og en omsætning på 6,8 mia. euro i 2008. Nexans er noteret på børsen i Paris. Mere information på

Relaterede Dokument

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

About Stokab

Stokab is an IT infrastructure company owned by the City of Stockholm, with the purpose of stimulating economic growth in the Stockholm and Lake Mälar Region by providing an open and competition-neutral fibre network. Stokab offers fibre optic communication solutions on equal terms to operators, companies and public organisations that need data communication.

Om Nexans

Med energi som den primære drivkraft tilbyder Nexans, der er verdens førende inden for kablingsindustrien, en række omfattende kabel- og kabelsystemer. Gruppen spiller en vigtig rolle på den internationale scene, når det gælder infrastruktur, industri, byggeri og LAN. Nexans henvender sig til en lang række markedssegmenter, der spænder lige fra energi, transport og telenetværk til skibsbyggeri, olie og gas, kernekraft, automobilproduktion, elektronik og luftfart samt håndtering og automatisering. Nexans er repræsenteret i mere end 39 lande og har aktiviteter i hele verden. Virksomheden beskæftiger 22.400 medarbejdere og havde i 2008 en omsætning på 6,8 milliarder euro. Nexans er registreret på Euronext i Paris, afdeling A.