Nexans vinder en kontrakt på 50 millioner euro på havudlagt højspændingskabel til Centricas vindmøllepark "Lincs" på Englands østkyst

Dette nye projekt viser endnu engang, at energi-infrastruktur er en del af Nexans’ kerneaktiviteter

Paris, den 5. november 2009

– Nexans, verdensleder inden for kabelbranchen, har fået en kontrakt på 50 millioner euro fra Centrica på at konstruere, fremstillede og levere eksportkabler til havudlægning til vindmølleparken "Lincs". Den nye vindmøllepark er ved at blive opført 8 kilometer uden for Englands kyst, øst for Skegness i Lincolnshire County.

 

Denne eksportkabelkontrakt omfatter udvikling, fremstilling og levering af to 145 kV XLPE-kraftkabler, som skal udlægges på en 50 km lang strækning af havbunden, som forbinder vindmølleparken med en transformatorstation i det nuværende kraftledningsnet i Walpole, North Norfolk. Hvert kabel får tre kobberkerne med et leder-tvæsnit på 630 mm2. I overgangsområdet mellem hav og land bliver kobberledernes tværsnit øget til 1200 mm2 for at bevare sin ydeevne, trods mere barske omgivelsesforhold. Sammenføjning af lederne sker på fabrikken. Kablerne bliver leveret i løbet af 2011 som separate hele kabellængder fra Nexans’ fabrik i Halden, Norge, og de vil også omfatte fiberoptiske elementer, som bliver fremstillet på Nexans’ fabrik i Rognan, ligeledes i Norge.

 

"Dette seneste store projekt er en fortsættelse af vores samarbejde med Centrica, når det drejer sig om britiske vindmølleparker," siger

Yvon Raak, som er vice adm. direktør i koncernen. "Denne kontrakt er et resultat af succeserne med vores kabelleverance til vindmølleparkerne Lynn & Inner Dowsing, der blev sluttet til elnettet i 2008 i samme område som Lincs".

 

Elkraftsproduktion, der modsvarer forbruget i 200.000 husstande

Lincs er det første af Centricas projekter i "fase 2" (ifølge planlægningen i "UK Crown Estates Round 2", der blev etableret i 2003 til opførelse af vindmølleparker langs Storbritanniens kyster), som fik byggetilladelse i et strategisk område uden for kysten ved Greater Wash, som staten i 2002 udpegede til vindmølleudbygning i stor målestok. Vindmølleparken vil producere kraft, der svarer til årsforbruget i 200.000 husstand og bidrage til en betydelig reduktion af CO2-udslippet.

 

Havudlægning af højspændingskabler – en vigtig aktivitet for Nexans

Nexans har store ressourcer på dette marked. Ud over den avancerede produktionsplanlægning i Halden i Norge med deres specialiserede arbejdsteam, har Nexans al den nødvendige ekspertviden – fra udvikling og konstruktion til transport og installation. For at leve op til de krav, der stilles til kabeludlægning til havs, har Nexans også særlige kabeludlægningsfartøjer, fjernstyrede fartøjer og andet specialiseret undervandsudstyr. Nexans’ norskbyggede Capjet har eksempelvis lagt tusindvis kilometer af kabler på hele 1000 meters dybde i forskellige have over hele verden.

Relaterede Dokument

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Om Nexans

Med energi som den primære drivkraft tilbyder Nexans, der er verdens førende inden for kablingsindustrien, en række omfattende kabel- og kabelsystemer. Gruppen spiller en vigtig rolle på den internationale scene, når det gælder infrastruktur, industri, byggeri og LAN. Nexans henvender sig til en lang række markedssegmenter, der spænder lige fra energi, transport og telenetværk til skibsbyggeri, olie og gas, kernekraft, automobilproduktion, elektronik og luftfart samt håndtering og automatisering. Nexans er repræsenteret i mere end 39 lande og har aktiviteter i hele verden. Virksomheden beskæftiger 22.400 medarbejdere og havde i 2008 en omsætning på 6,8 milliarder euro. Nexans er registreret på Euronext i Paris, afdeling A.