Økonomisk information for 3. kvartal 2009

  • Salget i kabelforretningen faldt i slutningen af september med samme tendens som i første halvår (-17,2% sammenlignet med -16,4%)

  • Markedssegmentet Energy Infrastructure fortsætter med at være stabilt: Der blev underskrevet store kontrakter i 3. kvartal

  • Fortløbende forholdsregler for at reducere omkostningerne

  • Yderligere reduktion af nettogælden

  • Målet med at nå en nettofortjeneste på ca. 6% ved årets slutning ligger fast.

Paris, 22. oktober 2009 – Nexans offentliggjorde i dag sin omsætning for 3. kvartal 2009, som blev på 1.267 millioner euro, målt i løbende metalpriser, og 988 millioner euro, beregnet i faste metalpriser, hvilket svarer til en organisk nedgang i kabelforretningen på 18,9%.

I årets første 9 måneder er den organiske nedgang i kabelforretningen -17,2% sammenlignet med -16,4% efter det første halvår. Denne nedgang kan henføres til den kombinerede effekt fra dels en løbende kraftig basiseffekt (salget den 30. september 2008 var + 7,2%), og dels en mindre nedgang i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal samme år. Denne situation blev vanskeligere på grund af en vis nedgang i salget af bygningskabler i Europa, Asien og Stillehavsområdet, som kan knyttes til en midlertidig hindring i gennemførslen af højspændingskontrakter, som der bør være rettet op på ved udgangen af året.

Tallene fra 3. kvartal 2009 afspejler en situation, som er temmelig lig den i første halvår, uden nogen betydelig nedgang eller stigning. Der er alligevel flere positive faktorer, som skal nævnes:

- En klar forbedring i udsigterne for kontrakterne på undersøiske umbilikal-kabler (BP-kontrakt) og højspændingskontrakter på vindmølleparker, når finansieringen af disse er blevet bekræftet. Et klart bevis er Belwind-kontrakten (39 millioner euro), og andre store kontrakter inden for samme område.

- Priserne er fortsat stabile, hvilket er en vigtig faktor, når vi skal opfylde vores mål.

- En stigning inden for kabelkapper til bilindustrien, hvilket resulterer i en bedre lønsomhed på grund af et lavere omkostningsgrundlag.

Koncernen fortsætter med at tilpasse sin struktur og sin produktionskapacitet til markedsvilkårene. Efter de omfattende foranstaltninger, som blev taget i første halvår i Tyskland, Canada oh Centraleuropa, har koncernen gradvist øget sine projekter i Europa i andet halvår.

Koncernens konsoliderede nettogæld var på 275 millioner euro i slutningen af september, hvilket afspejler en stadig forbedring gennem året, trods prisstigningen på ikke-jernholdige metaller i 3. kvartal. Koncernen har dermed vist sin evne til fortsat at styrke sit økonomiske grundlag, selv i krisetider.

Set i lyset heraf og trods et hårdt økonomisk klima, der vil føre til en organisk nedgang i kabelsalget, som sandsynligvis ender på ca. 15% ved årets udgang, bør koncernen præstere en nettofortjeneste på ca. 6%. Det falder i tråd med den lønsomhed, som kan konstateres lige nu, forudsat at priserne fortsætter med at være stabile i det sidste kvartal, og at kontrakterne på højspændingskabler til undersøisk og jordforlægning bliver gennemført efter planen.

Relaterede Dokument

Din kontakt

Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com
Jean-Marc Bouleau Institutional Investors Relations
Telefon + 33 (0)1 73 23 84 61
jean_marc.bouleau@nexans.com
Jean-Claude Nicolas Corporate Communication
Telefon +33 (0) 1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
Pascale Strubel Corporate Communication Department
Telefon + 33 (0)1 73 23 85 28
pascale.strubel@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

Om Nexans

Med energi som den primære drivkraft tilbyder Nexans, der er verdens førende inden for kablingsindustrien, en række omfattende kabel- og kabelsystemer. Gruppen spiller en vigtig rolle på den internationale scene, når det gælder infrastruktur, industri, byggeri og LAN. Nexans henvender sig til en lang række markedssegmenter, der spænder lige fra energi, transport og telenetværk til skibsbyggeri, olie og gas, kernekraft, automobilproduktion, elektronik og luftfart samt håndtering og automatisering. Nexans er repræsenteret i mere end 39 lande og har aktiviteter i hele verden. Virksomheden beskæftiger 22.400 medarbejdere og havde i 2008 en omsætning på 6,8 milliarder euro. Nexans er registreret på Euronext i Paris, afdeling A.