Nexans' nye mellemspændingskabel, RHEYFIRM (RS), til skibe ved kaj bidrager til renere havne Nexans' nye mellemspændingskabel, RHEYFIRM (RS), til skibe ved kaj bidrager til renere havne

Ship-to-shore-kabler betyder, at et skib, der ligger ved kaj kan stoppe motorerne og tilslutte sig det lokale el-net. Derved reduceres udslip og støj i miljøet.

Den 12. september 2007 – Nexans, en førende virksomhed inden for kabelindustrien, har udviklet et innovativt hybridkabel for mellemspænding, et såkaldt ship-to-shore-tilslutningskabel. Med dette kabel kan skibe, som ligger ved kaj stoppe motoren og tilslutte sig det lokale el-net. Skibene får samtidig adgang til data- og telenet. Miljøspørgsmål er et højt prioriteret i skibsindustrien og hos havnemyndighederne. Det nye kabel giver altså store skibe mulighed for at anvende landstrøm, også kaldet AMP (Alternative Maritime Power). Fordelene ved denne teknik er, at der ikke dannes drivhusgasser, når skibet ligger i havn, samtidig med at støjniveauet reduceres og brændstofomkostningerne falder.

ship illu

Nexans’ hybridkabel til landstrøm kaldes RHEYFIRM (RS), og er hovedsageligt udviklet til den nye generation af store containerskibe. LNG-tankere, færger og krydstogtskibe, som kræver store mængder strøm (normalt 1–5 MW og strømstyrker på over 300 A) til deres varme-, aircondition,- belysnings- og computersystemer.

Skibe – den største kilde til luftforurening
Der stilles større politiske krav til rederier og havnemyndigheder rundt om i verden om at forbedre luftkvaliteten i havnene, navnlig hvis havnene er beliggende i tætbefolkede byer. Ifølge en rapport fra EU fra 2005 ”begynder skibe hurtigt at blive den største kilde til luftforurening inden for EU. Hvis der ikke tages yderligere forholdsregler vurderes udslip fra skibe i år 2020 at være større end det samlede udslip i luften fra land. (Kilde: Clean Air for Europe impact assessment, side 31).

I maj 2006 vedtog EU-kommissionen en “anbefaling om promovering af landstrøm for skibe i EU-havne”. Landstrøm for skibe i havn ser også ud til at blive obligatorisk i den fremtidige lovgivning i USA.

Trepartsudvikling
Nexans’ RHEYFIRM (RS) ship-to-shore-kabel indeholder både mellemspænding (6/10 kV), styreledere og optiske fibre til dataoverførsel (telefon, internet etc.) i et og samme robuste kabel. Kabeldesignet skal lette ud- og oprulning fra kajen. Kablet er udviklet i samarbejde med SAM Electronics i Hamborg, som er en af Nexans’ største aftager af om bord kabler. Cavotec har konstrueret tilhørende kabeltromler, udtag og kontakter for at etablere et komplet tilslutningssystem.

RHEYFIRM (RS) er ca. 80 mm i diameter og består af tre 185 mm2 faseledere, to jordstik, som giver et effektivt tværsnit på 95 mm2, fem styreledere og 12 optiske fibre.

Omkring 2.000 meter kabel er allerede leveret til 10 containerskibe og Nexans, SAM Electronics og Cavotec markedsfører nu systemet over hele verden for at tilgodese store havnes behov for landstrøm. Nexans Tyskland deltog i en arbejdsgruppe for at udarbejde det første udkast til en standard for denne kabeltype. Udkastet bliver nu diskuteres på internationalt niveau og et CDV (komitéudkast til afstemning) forventes i slutningen af  2007.

Relaterede Dokument

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Om Nexans

Med energi som den primære drivkraft tilbyder Nexans, der er verdens førende inden for kablingsindustrien, en række omfattende kabel- og kabelsystemer. Gruppen spiller en vigtig rolle på den internationale scene, når det gælder infrastruktur, industri, byggeri og LAN. Nexans henvender sig til en lang række markedssegmenter, der spænder lige fra energi, transport og telenetværk til skibsbyggeri, olie og gas, kernekraft, automobilproduktion, elektronik og luftfart samt håndtering og automatisering. Nexans er repræsenteret i mere end 30 lande og har aktiviteter i hele verden. Virksomheden beskæftiger 22.000 medarbejdere og havde i 2007 en omsætning på 7,4 milliarder euro. Nexans er registreret på Euronext i Paris, afdeling A.