Vi arbejder for bæredygtige bygninger

Som situationen ser ud i øjeblikket, hvor byggebranchen alene står for 40 % af det globale energiforbrug, er aktører på alle niveauer på dette marked begyndt at interessere sig for bæredygtige bygninger.

Working towards sustainable buildings

Som situationen ser ud i øjeblikket, hvor byggebranchen alene står for 40% af det globale energiforbrug, er aktører på alle niveauer på dette marked begyndt at interessere sig for bæredygtige bygninger.

Statslige myndigheder, producenter, teknik- og konstruktionsafdelinger, byggefirmaer go privatpersoner: Vi skal alle bidrage til at løse disse nye økologiske problemer. Disse bekymringer har tre dimensioner: Økonomisk betyder det at reducere materialspild, spare energi og udføre effektive installationer. Socialt betyder det at bygninger skal følge retningslinjer for boliger og ikke kun være komfortable, men også overholde sundheds- og sikekrhedsstandarder. Miljømæssigt betyder det at beskytte infrastrukur, optimere energiforbrug og genindvinde så meget som muligt.

Nexans' løsninger på disse udfordringer kombinerer flere produkter og specifikke serviceydelser for alle typer bygninger, uanset om det drejer sig om boliger, offentlige bygninger, kontorer eller industrianlæg.

At tilbyde borgerne et sikkert og sundt miljø

Nexans tilbyder skræddersyede løsninger til opvarmning og brandsikkerhed  i bygninger, som giver beboerne en komfortabel bolig.

Gulvvarme garanterer jævn spredning af varmen og bedre brændstofeffektivitet. Ved hjælp af en termostat anvendes elledninger i gulvet kun så længe, det er nødvendigt, og mindsker dermed energiforbruget.

Kabler med bedre brandreaktionsegenskaber bidrager aktivt til målsætningen med bæredygtige bygninger ved at give beboerne en sikker og sund bygning samtidig med at bygningens udstyr og konstruktion beskyttes ved en eventuel brand.

Produkter som er lette at anvende og genindvinde

Med nye og innovative emballager arbejder Nexans hånd i hånd med kunderne gennem produktionsinstallationsprocessen. Emballageløsninger handler ikke kun om emballagen, men er et værktøj, som skal forenkle hverdagen og respektere miljøet.

Nexans' teknikmedarbejdere arbejder løbende på at udvikle smarte emballagesystemer, som letter træk og installation af kabelsystemer, herunder egenskaber som afskalning, kompakthed, forarmerede ledninger, kontakter og spoler, tromler og emballage, som er nemme at håndtere.

Nexans tager imod tromler og udtjente kabler og sørger for genindvinding gennem et datterselskab. Koncernen tilbyder både genindvinding og genindvudne produkter gennem et særligt logistiksystem. Dette er væsentligt aktiv i bæredygtige byggeprojekter, som vil blive certificerede i henhold til nogle af de nuværende nationale standarder, eksempelvis HQE®, LEED®, BREAM®, osv.