Vi sikrer og letter energileverancer fra infrastrukturnet

Nexans er med til at lette elforsyningen på en effektiv og sikker måde – fra urbanisering til modernisering af energitransport- og distributionsnet, fra infrastruktur udvikling i vækstlande til nyheder på telekommunikationsområdet.

Aerial power network

Nexans tilbyder sikre, lettilgængelige løsninger til energiinfrastrukturer, jernbane- og vejsystemer, havne og lufthavne samt telekommunikationsnet. Uanset hvor krævende applikationen er, kan Nexans gennem sin ekspertise tilbyde integrerede overvågnings- og kontrolsystemer, som optimerer kapaciteten, forbedrer driftsikkerheden og forlænger nettes levetid.

Nexans udvikler også luftledninger, der modstår ekstreme klimaforhold med reducerede elektriske felter og forbedret ledeevne, og som dermed mindsker energitabene.

Nexans er naturligvis engageret i udviklingen af smarte elnet, der reducerer det samlede elforbrug, begrænser brugen af de mest forurenende kraftværker under spidsbelastninger i forbruget og integrerer alle decentraliserede bæredygtige energikilder.

Nemmere adgang til el for lokalbefolkninger

I vækstlande lever 1,6 milliarder mennesker stadig uden el, og blandt dem, der har el, har mange kun minimal elforsyning. I I-lande er der mange isolerede regioner uden bredbåndsforbindelse. Nexans hjælper med at bygge bro over den "digitale kløft" med mange konkurrencedygtige løsninger, der motiverer operatørerne til at udvikle deres net.

Begrænset installationsarbejde bevarer biologiske mangfoldighed 

Nexans udvikler, både på eget initativ og efter kundernes ønske, innovative kabelløsninger, som bidrager til at mindske installationsprojekternes miljøpåvirkning eller ganske enkelt at mindske påvirkningerne på natur- og bymiljøer.

Luftledninger med ledere af aluminiumlegering, som kun vejer lidt, er robuste og nemme at forbinde og genindvinde, giver os mulighed for at reducere antallet af pyloner, som er nødvendige i et projekt med 12%. Desuden er det ikke nødvendigt, at pylonerne skal være så høje. Dette var løsningen, som blev valgt for de lange afsnit af den transamazonske ledning, som er under opførelse. Superedende kabler er fremtiden til tætbefolkede bykerner.