Bæredygtige produkter og løsninger

Udvikling, livskvalitet og strøm- og elektricitetsforbrug hænger sammen. Med økonomisk vækst og befolkningsvækst forventes en fordobling af det globale strømforbrug inden 2030. Det er en stor udfordring: Hvordan dækker vi denne meget store efterspørgsel samtidig med, at vi mindsker effekten på miljøet? Nexans hjælper kunderne med disse udfordringer på alle markeder inden for alle virksomhedsområder.

Nexans arbejder hårdt for at give svar på kundernes bekymringer om bæredygtig udvikling.

Disse bekymringer har tre dimensioner:

 • Økonomiske, fordi bæredygtig udvikling består i at optimere strømforbruget og sikre, at installationer og udstyr er energibesparende.
 • Sociale, fordi projekter skal dække behovet for øget mobilitet for personer og varer i nye lande, giver bedre tilgang til elektricitet for at sikre brugernes livskvalitet og opfylde sikkerhedskrevene på alle markeder.
 • Miljømæssige, ved at begrænse miljøpåvirkningen, optimere strømforbruget og opmuntre til udvikling af vedvarende energi.

Nexans udvikler kabler, kablingssystemer og løsninger til netværksovervågning og - kontrol som:

 • Sikrer transport og distribution af elektricitet med pålidelige netværk for strøminfrastruktur med høj ydelse
 • Udnytte offshore olie- og gasdepoter, der er stadig dybere og vanskelige at udvinde
 • Fremmer udviklingen af bæredygtige bygninger og bidrager til en sikkert drift
 • Optimerer energieffektivitet i datacentraler
 • Forenkler elforsyningen til fjerntliggende og fattigere områder
 • Fremmer udviklingen af vedvarende energikilder, navnlig vind - og solenergi

Førende inden for fremtidsteknologier

Nexans har som ambition at opnå en dybere forståelse for sine kunders aktiviteter med det formål bedre at kunne tilgodse deres behov på alle trin i værdikæden. Nexans har en førende position inden for flere vedvarende fremtidsteknologier, for eksempel supraledning og smarte elnet, som tilbyder helt nye muligheder for driftssikkerhed, sikkerhed og integreet drift for både kunder og brugere.


No. 1 indenfor forskning og udvikling i kabelbranchen 

 

 • Fire forskiningscentre understøtter koncernens aktiviteter: Nexans Research center og Nexans Metallurgi Center. Disse organisationer fokuserer på basale kabelkompinenter, herunder, kappe, isolering og metaller. 
 • 24 netværk for udvikling som har speciliserede sig i bestemte produkter og teknologier. Beliggende i Europa, USA, Austrailien og Korea..
 • The centre dedikeret til robotteknologi, materialehåndtering og LAN. Her bliver der udført test og sammenlignet kabler under virkelige forhold og Nexans har en løbende dialog med sine kunder omkring det tekniske.  
   

   


I 2009 

Nexans indgav omkring 60 nye patent anmodninger der dækker forskellige aktivitetsområder.
 

No. 1 in R&D in the cable industry worldwide

Ranked among the Top 30 most innovative French companies(2)

Nexans mobilizes for its customers:

 • 600 engineers and technicians,
 • 4 research centers,
 • 76 million euros (2013 budget),
 • 650 patent families in its portfolio (80 registered in 2013).

 

(2) French Patent Office (INPI), 2013.

Research and Development

In 2013

Nexans registered 80 new patent requests covering various areas of activity, a clear illustration of the quality of Nexans’ technical teams.