Sikkerhed på arbejdspladsen: en førsteprioritet

Nexans’ højeste prioritet er at garantere et sikkert arbejdsmiljø for sine medarbejdere. I midten af 2008 lancerede koncernen et omfattende forbedringsprogram for sundhed og sikkerhed. Programmets målsætning er at reducere antallet af ulykker på arbejdspladsen med 30 % om året.


 

For at nå dette mål ønsker Nexans at gøre den enkelte medarbejder til en vigtig bidragyder til sikkerheden. Ledere på alle niveauer er meget engagerede i at nå dette mål.
I 2012 definerede koncernen en plan for løbende forbedringer, baseret på tre hovedpunkter:
-          Systematisk analyse af hver ulykke med fravær ved hjælp af 8D-metoden
-          Implementering af en målrettet handlingsplan på de Nexans-fabrikker med flest registrerede ulykker
-          Proaktiv udvikling af SQEC-værktøjet, som er en kontroltavle for ydelse og problemløsning på fabrikken
Antallet af ulykker på arbejdspladsen er en af de 10 hovedindikatorer i det månedlige styringsdiagram for bedriftsydelse på hver fabrik. Det er blevet til flere indikatorer og fabrikkerne skal nu også udarbejde en daglig rapport med alle ulykker uden fravær, udøvelse af grundlæggende førstehjælp og næsten-ulykker, dvs. kritiske situationer på grænsen til en ulykke.
Standarder implementeres for at forhindre de mest åbenbare risikofaktorer, som elektriske tester, brug af gaffeltrucks og maskiner, der roterer. På alle fabrikker implementerer koncernen de vigtigste sikkerhedsressourcer, som bruges i marken og er defineret som standarder:
-          JSA (Job Safety Analysis): analyse af sikkerheden på arbejdsstationer
-          SUSA (Safe Unsafe Acts): et observationsværktøj, der er baseret på adfærd
SQEC-proactive (Settle Quickly Eradicate Control): daglig behandling af sikkerhedsproblemer (farlige situationer og farlig adfærd) og en umiddelbar eller mere langsigtet tilnærmelse til at implementere korrigerende tiltag. Koncernen har lanceret en delt database til rapportering og analyse af ulykker, det såkaldte AMS (Alert Management System). AMS sørger for, at der bliver delt bedre information i realtid mellem alle de berørte parter, så man forhindrer at ulykker opstår på ny.
 HSE-teamet (sundhed, sikkerhed og miljø), består af eksperter, der involverer HMS-ansvarlige fra alle de geografiske områder, hvor Nexans har aktiviteter, mødes en gang om året for at udarbejde handlingsplanen, godkende standarder og etablere koncernens interne HMS-granskningsproces.
Indtil dato er der blevet afholdt sikkerhedsdage i alle geografiske områder, noget som har gjort det muligt for de hovedansvarlige at forstå og implementere de tiltag, der er nødvendige for at koncernens sikkerhedsmål skal blive indfriet.
Dette engagement bærer frugt: Antallet af ulykker er gået kraftigt ned i de sidste tre år, og Nexans har som mål at opnå en reduktion på yderligere 30 % i 2012.
 
 
 
Brochure om bæredygtig udvikling        
 
 
Vores synspunkter, vores engagement og vores løsninger for bæredygtig og ansvarlig udvikling 
Dette dokument er udarbejdet til alle Nexans’ interessenter (kunder, leverandører, analytikere, investorer, aktionærer, journalister, beslutningstagere, studerende….) og indeholder Nexans’ synspunkter, løsninger og engagement i bæredygtig udvikling.
Adgang til energi og information samt mobilitet for mennesker og varer hænger sammen med økonomisk og social udvikling samt livskvalitet. De giver også meget store udfordringer. Som en global aktør i kabelindustrien bidrager Nexans til at opfylde disse essentielle behov og er engageret i at gøre det under de bedst mulige betingelser for ydelse, sikkerhed og respekt for det enkelte menneske samt miljøet.
 
 

Workplace safety

Workplace safety graph
  1. Number of accidents with time-off per million hours worked
  2. Number of days off per thousand hours worked

2nd world safety day

On June 16, 2015, more than 25,000 employees were involved in World Safety Day at 160 Group sites. Best practices were shared locally and on a virtual forum. Each site set itself a specific safety target with an appropriate roadmap for 2015.

Relaterede Dokument