Nexans slutter sig til Global Compact

Nexans underskrev FN’s Global Compact i December 2008. Ved at deltage i dette initiativ forpligter koncernen sig til at støtte og implementere ti grundlæggende principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøbeskyttelse og anti-korruptionstiltag.

Nexans underskrev FN's Globale Compact i december 2008. FN's generalsekretær foreslog at oprette Global Compact i sin tale til Verdens økonomiske forum i Davos i 1999. Dette initativ, som officielt blev præsenteret i 2000, samler selskaber, erhvervsprganisationer, universueter, private organisationer og repræsentater fra forretningsverdenen og civilbefolkningen.

Global compact logo

Mod selskabsmæssigt samfundsansvar i verdensøkonomien

Ved at deltage i Global Compact påtager Nexans sig at respektere og fremme de ti grundlæggende principper over for medarbejdere, leverandører og alle sine partnere. Nexans påtager sig at integrere disse principper i sin strategi og sin interne ledelse, og at offentliggøre en årlig rapport om sine mål og aktiviteter på dette område.

Nexans' retningslinjer for etik og forretningsadfærd, som blev opdateret og formidlet til alle ansatte i marts 2009, afspejler de ti principper i Global Compact.

Ved at støtte Global Compact viser Nexans, at de ønsker at bidrage til en verdensøkonomi, som er baseret på erhvervsmæssigt samfundsansvar, og at Nexans vil påmuntre deres leverandører og partnere til at gøre det samme.

De ti principper i FN's Global Impact

 

Menneskerettigheder

Princip 1: Virksomheder skal støtte og respektere beskyttelsen af internationale menneskerettigheder.

Princip 2: Virksomheder skal sørge for, at de ikke delagtige i brud på menneskerettighederne. 

Arbejdsforhold

Princip 3: Virksomheder skal opretholde foreningsfrihed og anerkende retten til at føre kollektive forhandlinger.

Princip 4: Virksomheder skal eliminere alle former for tvunget og tvangsmæssigt arbejde.

Princip 5: Virksomheder skal afskaffe børnearbejde.

Princip 6: Virksomheder skal eliminere diskrimimering på baggrund af arbejde og stilling.


Miljø

Princip 7: Virkomsheder skal støtte en forebyggende holdning til miljømæssige udfordringer.

Princip 8: Virksomheder skal tage initiativer til at fremme større miljøansvar.

Princip 9: Virksomheder skal tage initiativer til udvikling og udbredelse af miljøvenlig teknologi.  

Anti-korruption

Princip 10: Virksomheden skal arbejde mod korruption i alle den former, herunder afpresning og bestikkelse.