Nexans’ retningslinjer for etik og forretningsadfærd

Virksomheder er bygget på tilliden fra kunder, aktionærer, ansatte, økonomiske og finansielle samarbejdspartnere samt, i et større perspektiv, samfundet vi tilhører.

Nexans Code of ethicsVi opnår tillid ved at optræde professionelt med integritet og med retfærdighed. Vi bedømmes ikke blot ud fra, hvad vi gør men også ud fra hvordan vi gør det. Kunde- og markedsorientering, globalt samarbejde, vilje til ansvar, fremragende drift, personaleledelse: Disse kompetencer, som er vigtige for os, skal afspejles i vores etik og adfærd.

Nexans er vokset hurtigt i de senere år. Nye selskaber og nye teams er blevet en del af koncernen. Vi skal dele referencer og fælles etiske regler. Ved at følge stenge etiske standarder bevarer og styrker vi tilliden til og respekten for alle, som er involveret i koncernens aktiviteter. Dermed kan vi fortsætte med at vokse og bidrage effektivt til det samfund, vi lever i.

Retningslinjerne for etik og forretningsadfærd har til hensigt at hjælpe enkeltpersoner med at handle på vegne af koncernen i det daglige arbejde på en ulastelig måde. Disse retningslinjer er en del af programmet for samfundsansvar i koncernen, som blev behandlet og godkendt af bestyrelsen i Nexans den 25. november 2008. Alle medarbejdere i Nexans efterlever ordlyden og ånden i disse principper.

Ønsket om at forbedre det økonomiske resultat er helt foreneligt med ønsket om at opretholde høje standarder for forretningsadfærd.