Forretningsadfærd

Nexans’ retningslinjer for etik og forretningsadfærd

Virksomheder er bygget på tilliden fra kunder, aktionærer, ansatte, økonomiske og finansielle samarbejdspartnere samt, i et større perspektiv, samfundet vi tilhører.

Nexans slutter sig til Global Compact

Nexans underskrev FN’s Global Compact i December 2008.
Ved at deltage i dette initiativ forpligter koncernen sig til at støtte og implementere ti grundlæggende principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøbeskyttelse og anti-korruptionstiltag.