Forretningsadfærd og etik

Nexans’ strategi for bæredygtig udvikling defineres og overvåges af komitéen for samfundsansvar (CSR) i koncernen. Denne gruppe ledes af koncernchef Frédéric Vincent. To specialkomitéer (Ledelse og Social, Miljø og Produkter støtter komiteen for samfundsansvar).

Samfundansvar (CSR) er hjælpemidlet, der anvendes til at gennemføre strategien for bæredygtig udvikling i selskabet. De tre grundlæggende principper for bæredygtig udvikling, nemlig økonomiske, sociale og miljømæssige sider ved at drive virksomheden, er integreret i Nexans' strategi samt i driften og forholdet til aktieejerne. Disse principper suppleres af selskabsledelse (corporate governance), som omfatter principperne for etik og forretningsadfærd.

Samfundsansvar er tværgående af natur, og det er derfor nødvendigt at sikre koordinering på topniveau i alle enheder i Nexans. Det er målet for komitéen for samfundsansvar i koncernen, som ledes af gruppens koncernchef, Frédéric Vincent. Komitéen består af medlemmer fra afdelingerne for HR, jura, kommunikation, industriadministration, teknik/forskning og udvikling, miljø, indkøb, markedsføring og risikostyring. CSR-komiteen har ansvaret for at fastlægge den strategiske kurs og tage beslutninger om prioriterede tiltag.

For arbejdet med CSR-politikken har Nexans udpeget:

 • en gruppe CSR-ansvarlige, som rapporterer til virksomhedsledelsen,
 • en HSE-ansvarlig i industriafdelingen,
 • en teknikchef inden for bæredygtig udvikling,
 • to specialkomiteer med flere forskellige arbejdsgrupper.

Præsentation af de to specialkomiteer

 • Ledelse og social
  • Etik og forretningsadfærd
  • Krisehåndtering
  • Ansvarligt indkøb
  • Sikkerhed på arbejdspladsen
  • Kompetenceudvikling og oplæring
  • Social dialog
  • Samfundsrelationer
  • CSR-indikatorer
 • Miljø og produkter
  • Miljøstyring på fabrikkerne
  • Vudering af CO2-udledninger
  • Jordtestning
  • REACH (registrering, evaluering og godkendelse af kemikalier)
  • Innovation af udvikling af nye produkter
  • Miljørigtig produktion
  • Vudering af livscyklus
  • Ansvarlig marketing og miljøerklæringer
  • CSR-indikatorer

Nexans CSR organization