Etik

Forretningsadfærd og etik

Nexans’ strategi for bæredygtig udvikling defineres og overvåges af komitéen for samfundsansvar (CSR) i koncernen. Denne gruppe ledes af koncernchef Frédéric Vincent. To specialkomitéer (Ledelse og Social, Miljø og Produkter støtter komiteen for samfundsansvar).

Corporate Governance

Kompetence, bevågenhed, indblik: Nexans' bestyrelse har som mål at gennemføre selskabsledelse af høj kvalitet og stadig forbedre den.