Vision og Strategi

Nexans’ bestyrelsesformand og CEO har ordet.

Over hele verden er tilgang til energi nødvendig for udvikling og livskvalitet.

Befolkningsvæksten, urbaniseringen, industrialiseringen og den økonomiske vækst, vi ser i mange lande, vil føre til en fordobling af det globale energiforbrug i 2030.

Det er en meget stor udfordring at håndtere denne store efterspørgsel med at vi skal undgå affald og kontrollere påvirkningen af miljøet. Det betyder, at vi får tilgang til stadig mere vanskeligt tilgængelige depoter, fremmer tilgangen til energi og gør energiforsyningen mere pålidelig, sikre elforsyning, optimerer energiinfrastrukturen og telefkommuniktaiotnsnettet samt udvikler bæredygtige energikilder. Det ser Nexans som en mulighed for at hjælpe kunderne med at håndtere disse udfordringer ved at forsyne dem med mere sikre, billigere og mere miljøvenlige produkter og løsninger, som også er mere miljøvenlige.

Bæredygtig udvikling driver den økonomiske vækst og er også et særdeles betydelig faktor til opnåelse af fremgang.

Vores ansvar over for planeten og de kommende generationer ved at udvikle renere og mere økonomiske produktionsprocesser, forbedret kvalitetskontrol, som kan reducere mængden af affaldsmaterialer og genindvinding af ubrugte materialer, stimulerer til innovation, løbende forbedringer og konkurrencedygtighed.

Mere end nogenside før er vi overbevist om at styrkelse af etiske principper er nøglen til blivende succes.

Arbejdspladssikkerhed, uddannelse, deling af Best Practises og solidaritet er blot nogle eksempler på hvordan vi samfundsansvar (CSR) til en central del af vores strategi. Nexans opmuntrer sine medarbejdere til at følge disse principper, da vi ved, at det er den bedste måde, vi kan få succes på langt sigt.

Frédéric Vincent

Bestyrelsesformand og CEO

Relaterede information