Historie

Med navneændringen til Nexans Denmark A/S er det foreløbigt sidste skridt taget i en udvikling, som begyndte, da Johannes Andersen i 1964 grundlagde virksomheden Jydsk Kabel. På trods af navnet var starten i København; men allerede i 1970 flyttede Johannes Andersen firmaet til Juelsminde, og i 1976 begyndte fabrikken selv at producere kobberkabler.

 

Op gennem 80'erne og 90'erne skete der meget omfattende strukturændringer indenfor kabelindustrien. Mange af de små og mellemstore virksomheder med produktion af kobberkabler blev lukket ned; men Jydsk Kabel klarede sig i et turbulent marked. Recepten var at koncentrere indsatsen om produktion af mindre serier af kabler med høj kvalitet, frem for at satse på masseproduktion.

Ved Johannes Andersens død i 1980 blev virksomheden solgt. I 80'erne skiftede navnet til Alcatel Jydsk Kabel A/S og da Alcatel i 2000 udskilte hovedparten af sin kabelvirksomhed i et selvstændigt selskab, blev navnet igen ændret, så fabrikken i Juelsminde i dag hedder Nexans Denmark A/S.