Hoved- og nøgletal

Nexans Denmark A/S

 

Hovedtal

T.Kr 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Bruttofortjeneste 38.102 42.910 32.185 31.214 37.066 30.752
Resultat før finansielle poster 17.398 23.747 14.181 14.215 18.914 15.784
Finansielle poster, netto -7 404 1.800 -1.523 -552 75
Årets resultat 13.556 18.454 12.051 9.510 13.739 11.857
Egenkapital ultimo 46.617 51.061 44.607 41.656 45.146 43.257
Samlede aktiver 121.492 100.700 106.994 126.404 96.561 106.727
Årets investeringer 0 0 0 0 435 0

0Nøgletal

  2016 2015 2014 2013 2012 2011
Afkastningsgrad 14,3% 23,6% 14,6% 15,5% 22,4% 24,5%
Egenkapitalens forrentning 27,8% 38,6% 27,9% 21,9% 31,1% 28,9%
Solidittetsgrad 38,4% 50,7% 41,7% 32,6% 46,8% 40,5%
Gennemsnitligt antal ansatte 28 32 30 29 29 29