Kommunikationskabler og komponenter

Lyslederkabler
For at opfylde behovet for kompleks signalering og telekommunikation til togstyring har Nexans udviklet WAN (hovedlinje), MAN og LAN baseret på lysledere, og er også ekspert i GSM-R teknologi. For at imødekomme sikkerhedsspørgsmål ved tunneler og urbane metrosystemer producerer Nexans både metalarmerede og dielektriske lyslederkabler, der giver elektromagnetisk immunitet.
Lissabons intermodale Gare do Oriente benytter et Nexans LAN til at styre 8 jernbanelinjer, en undergrundsbane og kollektiv overfladetrafik. Et dielektrisk kabel indeholdende 216 fibre var kvalificeret til Londons undergrund. Kompakte og omkostningseffektive lysleder-mikrokabler installeres i stigende grad i tætte undergrundsnetværk.
 
Kabler til stationsområdet 
Til den sidste kilometer, især i bymæssige transportsystemer, tilbyder Nexans både kobber- og hybride kobber-/lyslederkabler til xDSL-transmission, der kan indsættes i et LAN eller access-netværk.
Nexans har leveret specielle forbindelsesmuffer til Deutsche Bahn AG's lyslederforbindelser på en del af Køln-Bruxelles linjen. Denne avancerede teknologi bruges til både enkeltkreds- og enkeltfiberstyring.
  
Fiber access routing-teknologi 
Nexans’ splejsemoduler og forbindelsesmuffer optimerer lyslederrouting, hvorved netværkets integritet sikres. De er lette at implementere som en end-to-end-løsning i fordelingsrammer, splejsningslukninger og access points.
Nexans har leveret specielle forbindelsesmuffer til Deutsche Bahn AG's lyslederforbindelser på en del af Køln-Bruxelles linjen. Denne avancerede teknologi bruges til både enkeltkreds- og enkeltfiberstyring.
 
Optiske fordelingsrammer og splidsebokse  
Vores modulopbyggede optiske fordelingsrammer giver en komplet arkitektur til main exchange nodes eller point-of-presence applikationer. Splidsebokse beskyttelseslukninger benyttes langs linjen eller på access points til den lokale loop.

Splejsningslukninger fås i et sortiment af splejsede beskyttelsesbokse og kan installeres i underjordiske mandehuller eller fastgøres til master til luftledninger.
 
Strålingskabler 
Disse fleksible perforerede koaksialkabler opfører sig som antenner i snoede eller indesluttede omgivelser, f.eks. tunneler, hvor konventionelle antenner ikke kan fungere. De er ekstremt vigtige for ERTMS/ETCS radiobaserede teknologier.
Nexans leverer kabelføring i et stykke til den 35 km lange Lötschberg jernbanetunnel i Schweiz, der bliver den længste i Europa. Ud over energi og lyslederforbindelser vil strålingskablerne sikre fuld GSM-R funktionsdygtighed.

Filer (vedhæftet)